Przedstawiamy 10 najlepszych tekstów (w kolejności alfabetycznej wg nazw wykonawców), które Świdniczanie napisali i przesłali w 2019 roku do Świdnickich Recenzji Muzycznych. Zgłoszenia oceniali:
Anna Rudnicka (Świdnicki Ośrodek Kultury),
Artur Rawicz (Codzienna Gazeta Muzyczna),
Bartosz Łabuda (Świdnicki Ośrodek Kultury).
Na podstawie tych propozycji planujemy koncerty w 2020 roku.

KLIKNIJ GRAFIKĘ, ŻEBY PRZECZYTAĆ PEŁNY TEKST RECENZJI I POSŁUCHAĆ MUZYKI