Witryna Projektu

Projekt o takim tytule zorganizuje w najbliższym czasie Świdnicki Ośrodek Kultury. W 2018 r. przypada 650 rocznica śmierci księcia Bolka II Małego – ważnej postaci w historii Świdnicy. Był ostatnim niezależnym władcą Śląska, wnukiem króla Władysława Łokietka, fundatorem katedry świdnickiej. Czy zachowały się w mieście jakieś historyczne ślady związane z tą postacią, jaka była Świdnica w czasach Bolka II i co wspólnego ze średniowiecznym księciem ma Klub Bolko – postaramy się przybliżyć w działaniach projektowych.

Projekt potrwa od maja do sierpnia. Odbędą się dwa spacery tematyczne: „Śladami księcia Bolka po Świdnicy”„Śladami księcia Bolka po katedrze”gra miejska „Bolko Trip”, inscenizacja teatralna, koncert muzyki dawnej. Pojawi się także wystawa plenerowa o księstwie świdnicko-jaworskim i zostanie wydany folder. Udział we wszystkich wydarzeniach pod hasłem „Poznaj księcia Bolka” jest bezpłatny, na niektóre jednak obowiązują wcześniejsze zapisy.

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsorzy i Partnerzy

Organizator:

Projekt „Poznaj księcia Bolka” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”