plakatowanie

Powrót
Usługi

Dnia 14 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie zarządzenie nr 0050-252/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy dot. zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 

wykaz słupów dla komitetów wyborczych – wykaz.pdf 

OFERTA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCHcennik.pdf

ŚOK nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i warunków atmosferycznych oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią zamieszczonego przez komitety wyborcze plakatu bądź za związane z treścią plakatu naruszenie innych praw.

______________________________________________________________________

Zasady plakatowania i cennik określa Zarządzenie dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury w sprawie plakatowania.  Przyjmowanie zleceń od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura ŚOK, plakatowanie w poniedziałki i środy, z wyłączeniem świąt przypadających w te dni, wówczas plakatowanie w najbliższym dniu roboczym. 

Cennik plakatowania ŚOK (obowiązujący od 5 października 2015 r.)
Regulamin plakatowania (obowiązujący od 5 października 2015 r.)
Zlecenie plakatowania ŚOK

Aktualny wykaz słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Świdnica –  wykaz.pdf

Szczegółowych informacji na temat plakatowania udzielają:
Pani Aleksandra Baranowska – 74 851 56 52 lub  a.baranowska@sok.com.pl
Pani Penelopa Rybarkiewicz – Szmajduch – 74 851 56 57 lub p.szmajduch@sok.com.pl

Newsletter

Bądz zawsze na bieżąco, zapisz się do newslettera!