Dni Fotografii

Powrót
Strona główna

ZESTAW 2019
XXV MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII


REGULAMIN
1. W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy, cykle prac.
2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
3. Jeden autor może nadesłać do 4 zestawów w każdym dziale.
4. Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno:
imię i nazwisko autora,
dokładny adres,
e-mail,
tytuł działu,
numer kolejny zestawu zgodny z dołączoną kartą zgłoszenia,
tytuł zestawu
kolejność prac w zestawie lub jego układ graficzny na osobnej kartce
5. Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Franciszkańska 18 ,58-100 Świdnica
z dopiskiem: ZESTAW 2019

6. Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych samych opakowaniach.
7. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
8. Prace nagrodzone pozostają wyłączną własnością autorów.
9. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
10. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących organizatorów i Uczestników konkursu.
11. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione, a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.
12. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby konkursu.

DZIAŁ I
FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca, w którym żyjemy. Ważne problemy społeczne. Osobisty stosunek autora do rzeczywistości. Reportaż, dokument, fotografia publicystyczna. Format całego zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

DZIAŁ II
FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA
Poszukiwanie nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata, ludzi, myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne, poszukiwania w obszarach struktury obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości. Format zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i Nazwisko
Adres
Dział „Fotografia Reportażowa”
Tytuły prac
1.
2.
3.
4.
Dział „Fotografia Poszukująca’
Tytuły prac
1.
2.
3.
4.

TERMINARZ
Ostateczny termin przyjmowania prac do 01.07.2019 r.
Posiedzenie Jury do 15.08.2019 r.
Zawiadomienie o wynikach do 25.08.2019 r. – www.sok.com.pl
Ekspozycja wystawy wrzesień-październik 2019 r.
Zwrot wszystkich prac do 31.01.2020 r.
NAGRODY
GRAND PRIX „ZESTAW 2019” MEDAL + 5.000 zł
DZIAŁ I FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA
I NAGRODA – 1.500 zł
II NAGRODA – 1.000 zł
DZIAŁ II FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA
I NAGRODA – 1.500 zł
II NAGRODA – 1.000 zł
ORGANIZATORZY:
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KURATOR KONKURSU:
ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Świdnicki Ośrodek Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78
www.sok.com.pl
sok@sok.com.pl

28. FOTOMARATON ŚWIDNICKI – 14 września 2019 r.

FOTOGRAFIA CYFROWA

NAGRODY PIENIĘŻNE – 5000 zł
oraz wiele innych nagród rzeczowych i niespodzianek

FOTOGRAFIA CYFROWA
Warunki uczestnictwa:
 -w Fotomaratonie może wziąć udział każdy fotografujący aparatem cyfrowym
– początek konkursu 14 września 2019 r. (godz. 10.00)
 -zadanie polega na realizacji w ciągu 12 godzin 12 zadanych tematów fotograficznych
– liczy się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający świat, wytrwanie do końca Fotomaratonu
– meldujesz się osobiście w biurze Fotomaratonu, Klub “Bolko”, pl.Grunwaldzki 11,
14 września o godz. 10.00.
– o godzinach 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 otrzymujesz po dwa tematy fotograficzne
– na każdy temat realizujesz 1 zdjęcie (dopuszcza się możliwość obróbki komputerowej we własnym zakresie)
– kolejność realizacji tematów obowiązkowa
– zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG na płycie CD, którą otrzymasz od organizatorów.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 15.09.2019 r. o godz. 12.00 w Galerii Fotografii, Rynek 44.
Koszt uczestnictwa w Fotomaratonie wynosi 40 zł. Dyskwalifikacja następuje w przypadku: niestawienia się na określony czas w biurze Fotomaratonu, braku realizacji zadanych tematów lub ich realizacji niezgodnej z ustaloną kolejnością.

Przedłożone prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia.
Autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione, a autor prac posiada
stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.

Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)na potrzeby konkursu.

Zgłoszenia do udziału w Fotomaratonie przyjmuje Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica, tel. 74/ 8515657, 74/852 29 78, e-mail: sok@sok.com.pl

nagrody: I miejsce 3000 zł, II miejsce 1500 zł, III miejsce 500 zł
JURY zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Zdjęcia z wystawy pozostają w archiwum ŚOK
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć w celu reklamy wystawy.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY, RYNEK 43
TEL. 74 /8515657 lub 74/852 29 78

 

Folder XXXI Dni Fotografii Świdnica 2018

 

ZESTAW – ŚWIDNICA 2018
XXIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII

 

Regulamin do pobrania w formacie .pdf: Regulamin – Zestaw 2018

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
XVIII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFII
ZESTAW – ŚWIDNICA 2017′

 

Jury w składzie:
Piotr Tomczyk artysta fotograf /ZPAF/,PWSzF,TviT w Łodzi – Przewodniczący
Maciej Hnatiuk artysta fotograf
Andrzej Protasiuk artysta fotograf,/Es. FIAP /
po obejrzeniu nadesłanych na konkurs 212 zestawów prac 88 autorów zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej w dziale FOTOGRAFII REPORTAŻOWEJ 15 autorów 28 zestawów prac oraz w FOTOGRAFII POSZUKUJĄCEJ 15 autorów 25 zestawów prac .

Jury przyznało następujące nagrody:

GRAND PRIX „ZESTAW 2017” MEDAL + 5.000 zł

Jakub Wawrzak -Toruń
za zestaw ”OUTSIDE THE IMAGE”

Dział I: FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA

I NAGRODA -1500 złotych

Tadeusz Koniarz – Tarnów za całośc nadesłanych prac

II NAGRODA – 1000 złotych

Jakub Wawrzak – Toruń
za zestaw”KOPUŁY/DOMES”

WYRÓŻNIENIE – 500 złotych

Waldemar Kałasznikow – Wałbrzych
za zestaw ”ŚWIT”

Dział II : FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA

II NAGRODA – 1000 złotych

Marek Hasso – Agopsowia -Olsztyn
za zestaw ”ARCHIFORMY” – Londyn 2016

WYRÓŻNIENIA – 500 złotych

Anna Jakubowska – Gdańsk
za zestaw ”ODBICIE”
Jacek Boczar – Tychy
za zestaw ”LEŚNE POCZATKI ONKA I ONKI”

Świdnica,22 lipca 2017r.

WYKAZ AUTORÓW I PRAC ZAWALIFIKOWANYCH DO WYSTAWY

DZIAŁ I : FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA

1. JACEK BOCZAR – TYCHY
”DZIEN Z ŻYCIA MIMA”
2. NATALIA BOROWICZ – BIELSKO-BIAŁA
”ODLOT – LWÓW 2017”
”DRUGIE ŻYCIE”
”SPOJRZENIE”
3. PIOTR BOROWICZ – BIELSKO-BIAŁA
”CZAS ZATRZYMANY- OLOMUC 2016”
”DZIEŃ TEATRU” -100 ROCZNICA URODZIN T.KANTORA
4. MAREK HASSO-AGOPSOWICZ – OLSZTYN
”ULICE MEKSYKU” – MEKSYK 2017
5. WALDEMAR KAŁASZNIKOW – WAŁBRZYCH
”ŚWIT”
”ZŁODZIEJKI”
6. ‚TADEUSZ KONIARZ – TARNÓW
”DROGA DO BOGA”
”TADEUSZ I BARBARA”
”ŚWIAT BEZ KOLORU”
”MAY DAY PARIS”
7. LIDIA KRZYWOŹNIAK– KALISZ
”KRAJOBRAZ NA WSKROŚ WIEJSKI”
”WYBRZMIAŁY TON”
8. KATARZYNA OLTER – PIŁA
”ALKIERZ EMOCJI”
”ODDZIAŁ DZIECIĘCY”
9. SYLWIA PIETRASZKO – BIELSKO-BIAŁA
”KONWENT TOTTO”
10. ANNA PIWOWARSKA-SASIK – KRAKÓW
”NA TARGU KONI W SKARYSZEWIE”
11. MAREK SYNOWIECKI – OPOLE
”OKNA ŻYCIA”
12. IZABELA URBANIAK – ŁÓDŹ
”MIESZKAM TU”
”SZKOŁA”
13. JAKUB WAWRZAK – TORUŃ
”KOPUŁY/DOMES”
14. BARBARA WÓJCIK – OŚWIECIM-BRZEZINKA
”POSTULAT”
15. DANIEL YEMET – KATOWICE
”UMIERAJĄCE OSIEDLE BORKI”
”KSIĘSTWO BYTOMSKIE’
KRZYSZTOF ZAJĄC – KIELCE
”NOWY ŚWIAT VOL.1”
”NOWY ŚWIAT VOL.2”

DZIAŁ II : FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA

1. JACEK BOCZAR – TYCHY
”LEŚNE POCZĄTKI ONKA I ONKI”
”ILUSTRACJA BAJEK NIEWYDANYCH”
2. PIOTR BOROWICZ – BIELSKO-BIAŁA
”MORAWY”
”PRZESTRZEŃ”
3. MAREK HASSO-AGOPSOWICZ – OLSZTYN
”ARCHIFORMY” – LONDYN 2016
4. ANNA JAKUBOWSKA – GDAŃSK
”ODBICIE”
”CMENTARZE NOWEGO JORKU”
”DROGI,DRÓŻKI – DOLINA NIDY”
”STUDNIA”
5. JOLANTA I FRANCISZEK KLUCZYŃSCY – ŁÓDŹ
”DIAGNOSIS”
6. KRYSTYNA KOSIŃSKA – WAŁBRZYCH
”TAŃCZĄCA I,II,III”
7. ALEKSANDRA MARYŃCZAK – BIELSKO-BIAŁA
TRYPTYK – ”ZA SIEDMIOMA GÓRAMI…”
8. MONIKA NAGŁY – BIELAWA
”INSPIRACJE I”
9. SYLWIA PIETRASZKO – BIELSKO-BIAŁA
”KONWENT TOTTO”
10. MAŁGORZATA SAJUR – OŁAWA
”TOŻSAMOŚĆ”
”WSTYD”
”ANHEDONIA”
11. URSZULA SOBIESZEK – PIASTÓW
”CZWORONOGI”
12. JAKUB WAWRZAK – TORUŃ
”STRAŻNICY/WATCHMEN”
”PSEUDOLOGIA FANTASTICA”
”POZA OBRAZEM/OUTSIDE THE IMAGE”
13. BARBARA WÓJCIK – OŚWIECIM-BRZEZINKA
”ORA ET LABORA”
14. DANIEL YEMET – KATOWICE
”UMIERAJĄCE OSIEDLE BORKI”
”KSIĘSTWO BYTOMSKIE”
15. ALOJZY ZIÓŁKOWSKI – WAŁBRZYCH
”TRYPTYK O CZASIE:przeszłym,teraźniejszym,przeszłym”

OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ I WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ
15 WRZEŚNIA 2017 R. O GODZ. 18.00 W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM.CYPRIANA KAMILA NORWIDA W ŚWIDNICY UL.FRANCISZKAŃSKIEJ 18 .
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Kurator Konkursu : Andrzej Protasiuk /Es. FIAP /

GRAND PRIX „ZESTAW 2017”
Jakub Wawrzak -Toruń
za zestaw ”OUTSIDE THE IMAGE”

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Bądz zawsze na bieżąco, zapisz się do newslettera!

bilety na Festiwal Bachowski i Teatr na czasie już w sprzedażywięcej
+