Witryna Projektu

Celem konkursu pn. „Kulturalnie Zakręceni” jest zachęcenie osób od 15 roku życia do uczestnictwa w życiu kulturalnym Świdnicy. Dodatkowo Konkurs ma za zadanie umacnianie tożsamości z miastem, jak również poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu i zakresie zadań instytucji kultury na terenie Świdnicy.

UWAGA! Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią koronawirusa nastąpiła zmiana terminów.

Konkurs trwa od 12.09.2019 r. do 20.12.2020 r.

REGULAMIN KONKURSU „KULTURALNIE ZAKRĘCENI” (plik pdf)
aktualna wersja

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA KONKURSU (plik pdf)