REGULAMIN (English translation | česky překlad)

 1. W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy prac.
 2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
 3. Jeden autor może nadesłać 1 zestaw prac na dowolny temat, stanowiący przemyślaną, spójną koncepcję autorską.
 4. Cały zestaw zdjęć musi zmieścić się na planszy o wymiarach 70 x 100 cm (liczba zdjęć dowolna).
 5. Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno:
  • imię i nazwisko autora,
  • dokładny adres,
  • e-mail
  • tytuł zestawu
  •kolejność prac w zestawie lub jego układ graficzny na osobnej kartce
 6. Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres:
  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
  Franciszkańska 18 ,58-100 Świdnica
  z dopiskiem: ZESTAW 2022
 7. Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych samych opakowaniach.
 8. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
 9. Prace nagrodzone pozostają wyłączną własnością autorów.
 10. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 11. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących organizatorów i Uczestników konkursu.
 12. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.
 13. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z wystawy.

TERMINARZ

 • Ostateczny termin przyjmowania prac do 01.07.2022 r.
 • Posiedzenie Jury do 15. 08. 2022 r.
 • Zawiadomienie o wynikach do 25. 08. 2022 r. – www.sok.com.pl
 • Ekspozycja wystawy wrzesień-październik 2022 r.
 • Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2023 r.

NAGRODY

 • GRAND PRIX „ZESTAW 2022” – medal + 6.000 zł + autorska wystawa w Galerii Fotografii w Świdnicy w 2023 r.
 • I NAGRODA – 2.500 zł
 • II NAGRODA-1.500 zł

ORGANIZATORZY

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KURATOR KONKURSU:  ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Świdnicki Ośrodek Kultury tel. 74/851 56 57, 74/852 29 78
www.sok.com.pl
sok@sok.com.pl

Do pobrania:  karta zgłoszenia Zestaw 2022