PRAVIDLA

1. Do soutěže lze zaslat pouze soubory fotografií.
2. Soutěž je otevřená všem fotografujícím.
3. Jeden každý autor přihlásit 1 soubor prací na jakékoli téma, které tvoří promyšlený, ucelený autorský koncept.
4. Formát souboru fotografií nesmí přesáhnout 70 x 100 cm.
5. Na zadní straně každého díla musí být uvedeno:

 • jméno a příjmení autora,
 • přesná adresa,
 • e-mail,
 • název souboru,
 • pořadí prací v souboru případně jeho rozložení na samostatném listu.

6. Práce v pevném obalu zasílejte na adresu:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica (POLSKA)
s poznámkou: ZESTAW 2022
7. Organizátoři zajistí vrácení děl ve stejném obalu.
8. Organizátoři si vyhrazují právo na bezplatnou reprodukci a zveřejnění fotografií v katalogu, tisku, televizi a na internetu.
9. Oceněné práce zůstávají výhradním vlastnictvím autorů.
10. Porota má právo na přerozdělovat ceny.
11. Pravidla soutěže mají charakter smluvních ustanovení závazných pro organizátory i účastníky soutěže.
12. Zaslaním prací účastníci zároveň deklarují, že disponují autorskými a majetkovými právy k fotografiím. Zasláním prací do soutěže autor prohlašuje, že osoby na fotografiích seznámil se záměrem přihlásit tyto práce do soutěže a obdržel od nich příslušná povolení, zahrnující publikaci (zákon ze dne 4. února 1994, ve znění pozdějších předpisů, o právu autorském a právech souvisejících – Dz. U. č. 24, ve znění pozdějších předpisů).
13. Autor fotografie přijímá podmínky stanovené v pravidlech a souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Dz. U. 2018, pol. 1000, v platném znění) pro účely soutěže.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Každý autor prací kvalifikovaných na výstavu obdrží diplom o účasti.
 • Všichni účastníci soutěže obdrží zdarma katalog z výstavy.

HAMONOGRAM

 • Uzávěrka přijímání prací je stanovena na 01.07.2022.
 • Zasedání poroty proběhne do 15. srpna 2022
 • Vyhlášení výsledků do 25. 08. 2022 r. – www.sok.com.pl
 • Výstava, září-říjen 2022. Vrácení všech prací s katalogem výstavy do 31.01.2023.

CENY

 • GRAND PRIX „ZESTAW 2022” – MEDAILE + 6.000 PLN + AUTORSKÁ VÝSTAVA VE FOTOGRAFICKÉ GALERII VE SVÍDNICI V ROCE 2023
 • I CENA – 2.500 zł
 • II CENA – 1.500 zł

ORGANIZÁTOŘI

SVÍDNICKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
MĚSTSKÁ VEŘEJNÁ KNIHOVNA

KURÁTOR SOUTĚŽE:
ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/
Podrobné informace o soutěži získáte na: Kulturní centrum Świdnica,
tel.74/851 56 57, 74/852 29 78
www.sok.com.pl
sok@sok.com.pl

přihláška: Zestaw-2022-přihláška