XXX Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych

Planowany termin: 10-13.01.2023 (część konkursowa), 23.01.2022 (zakończenie)
Zasady uczestnictwa :
1. W Przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy, zarówno zespoły, jak i indywidualni uczestnicy (dzieci, młodzież, dorośli) prezentując różne formy obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem np. jasełka, herody lub montaże słowno-muzyczne z różnych regionów Polski.
2. Jedną instytucję (przedszkola, szkoły, ośrodki kultury itp.) reprezentuje jedna grupa.
3. Przegląd ma charakter konkursu, montaż scenografii do 10 min., czas trwania prezentacji do 20 min.
4. Przewidywany termin: 10-13.01.2023 (część konkursowa – termin uzależniony jest od ilości występujących zespołów i może ulec zmianie).
Prezentacje w dwóch blokach: 9.30-13.00, 16.00-18.30 (istnieje możliwość przeprowadzenia próby sytuacyjnej 4 i 9 stycznia w godz. 9.00-13.30 po wcześniejszym ustaleniu z koordynatorką przeglądu Haliną Szymańską).
5. Planowany Finał XXX Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych: 23.01.2022 (termin uzależniony jest od ilości występujących zespołów i może ulec zmianie).
6. Prezentacje odbywać się będą w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury – Rynek 43.
7. Zgłoszenia na załączonej karcie uczestnictwa przyjmowane będą elektronicznie do dnia 20 grudnia 2022 r. na adres: h.szymanska@sok.com.pl
8. Wizerunek wszystkich uczestników wydarzenia będzie rejestrowany i udostępniany.

Wszelkich informacji na temat Przeglądu udziela Pani Halina Szymańska, tel. 748515653.

Serdecznie zapraszamy!

do pobrania:
KARTA ZGŁOSZENIOWA