Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH FESTIWALU CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA

OGŁASZA  FESTIWALOWY KONKURS WIERSZA OBRAZKOWEGO

AKTUALIZACJA

Jury I Festiwalowego Konkursu na Wiersz Obrazkowy, odbywającego się w ramach VIII edycji festiwalu Cztery Żywioły Słowa, zapoznało się z aż 96 nadesłanymi pracami. Dziękujemy za taki odzew! Autorzy wykazali się niezwykłą inwencją twórczą i gratulujemy im wszystkim! Zapraszamy do zapoznania się z werdyktem jury:

  1. Przedmiotem konkursu jest utwór wierszowany, który swym kształtem graficznym przypomina kształt jakiegoś przedmiotu, rzeczy, budynku, zwierzęcia itp., nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora.
 1. Turniej Wiersza Obrazkowego odbywa się w 2 kategoriach:
  – do lat 15-tu
  – od lat 16-tu.
 1. Każdy autor zobowiązuje się wysłać plik tekstowy/graficzny wiersza własnego autorstwa w formacie PDF na adres mailowy: h.szymanska@sok.com.pl do dnia 24 listopada br. Praca musi się zmieścić na kartce A4
 1. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny.
 2. Wyniki konkursu w formie on-line zostaną ogłoszone 28 listopada 2020 o godz.11.00 na stronie www.sok.com.pl , www.czteryzywiolyslowa.pl i fanpage’u FB Świdnickiego Ośrodka Kultury
 3. Jury przyzna 2 główne finansowe nagrody konkursu po 300 zł w każdej kategorii. Jednocześnie Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
 4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych utworów bez zgody autorów.
 2. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła formularz zgłoszeniowy wraz z informacją RODO (info www.sok.com.pl)
 3. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

Formularz zgłoszeniowy i RODO

ZAPRASZAMY DO PISANIA!