Protokół Jury
XVIII Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych
„Wyobraźnia bez granic” 16-19 kwietnia 2024 r.

W tegorocznej edycji Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych w dniach 16-19 kwietnia 2024 r. wzięło udział 17 zespołów o łącznej liczbie 340 uczestników (dzieci w wieku od 3 do 6 lat). Przedstawienia teatralne przygotowane zostały przez nauczycieli, pracowników przedszkoli miasta Świdnicy, przy wydatnej pomocy rodziców.

Jury obradowało w składzie:

Katarzyna Pawłowska z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy
Czesława Greś, aktorka-amatorka z grupy dorosłych projektu „Alchemii Teatralnej”,
Ewa Sobolewska, w grupie teatralnej UTWorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świdnicy

Przy ocenie spektakli jury wzięło pod uwagę: scenografię, aranżację, grę aktorską dzieci, ogólne wrażenie artystyczne, radość z bycia aktorem oraz swobodę poruszania się po scenie. Po obejrzeniu wszystkich spektakli Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Statuetkę i główną nagrodę przyznano za spektakl:

„Kaczka i Bocian”, wykonawcy dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 15
Nagroda talon o wartości 400 zł do realizacji w sklepie LEGO ul. Środkowa 5

Szczególne wyróżnienie otrzymały zespoły teatralne z :

 1. Przedszkola Miejskiego nr 4 za przedstawienie „WITAMINKI DLA KSIĘŻNICZKI MARCELINKI” Nagroda talon o wartości 300zł do realizacji w sklepie LEGO ul. Środkowa 5
 2. Przedszkola Miejskiego nr 3 za przedstawienie „EKO-SMERFÓW ŚWIAT”

Nagroda talon o wartości 200zł do realizacji w sklepie LEGO ul. Środkowa 5

 

 Wyróżnienia z nagrodami książkowymi otrzymały zespoły teatralne z:

 1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” filia za przedstawienie „Drzewa w ogrodzie”
 2. Przedszkole Fundacji „UT UNUM SINT” za przedstawienie „Biedroneczka czeka, wiosna z przyjściem zwleka”
 3. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 za przedstawienie „Konik polny i mrówka”
 4. Przedszkola Miejskiego nr 1 za przedstawienie „ZAGINIONAMELODIA”
 5. Przedszkola Niepubliczne „Wesoła Piątka” za przedstawienie „AHOJ PRZYGODO”
 6. Przedszkole Miejskie Nr 6 za przedstawienie „CALINECZKA”
 7.  Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek za przedstawienie
  „Czerwony Kapturek”

 

Ponadto Jury przyznało Wyróżnienia indywidualne które otrzymują :

 1. Szymon Kustra z Przedszkola Miejskiego nr3 za postać „Smerfa Mądrali”
 2. Stanisław Szpak z Przedszkola Miejskiego nr3 za postać „Gargamela”
 3. Amelia Walczak z Przedszkola Fundacji „UT UNUM SINT” za postać „ Biedronki”
 4. Antonina Gąsior z Przedszkola Miejskiego nr14 za postać ”Jadwigi”
 5. Alex Gierula z Przedszkola Miejskiego nr14 za postać ”Bajkopisarza”
 6. Kseniia Synilnyk z Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Domek” za postać „Naratora”
 7. Igor Chudy z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr16 za postać „Konika polnego”
 8. Platon Adzesan z Przedszkola Miejskiego nr1 za postać „Pirata”
 9. Alicja Sobczak z Przedszkola Miejskiego nr15 za postać „Kaczki”
 10. Anna Kubiak z Przedszkola Niepublicznego „Wesoła Piątka” za rolę „Kapitana Ani”
 11.  Antoni Samek z Przedszkola Miejskiego nr 4 za postać „Kucharza”
 12.  Stanisław Pamuła z Przedszkola Miejskiego nr 4 za postać „Króla”
 13.  Amelka Sasnal z Przedszkola Miejskiego nr 4 za postać „Księżniczki Marcelinki”
 14. Maria Bruzda z Przedszkola Miejskiego nr 6 za postać „Calineczki”
 15. Nikola Reif z Przedszkola Miejskiego nr 6 za postać „Mamy”
 16. Stanisław Pawłowicz z Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” za postać „Narratora”
 17. Alicja Bolek z Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” za postać „Wrony”
 18.  Mateusz Zając z Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Prezentek za postać „Wilka”
 19.  Julia Dochniak z Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Prezentek za postać
  „Czerwonego Kapturka”
 20.  Paweł Gołąb z Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Prezentek za postać „Leśniczego”

 

Organizatorzy Przeglądu: Przedszkole Miejskie nr 4 i Świdnicki Ośrodek Kultury wyrażają serdeczne podziękowania Mecenasom Przeglądu:

Książkę: „JAKTO Z LNEM BYWAŁO…” dla każdego z 340 aktorów zakupił Urząd Miejski w Świdnicy.
Nagrody indywidualne i wyróżnienia zakupiono dzięki sponsorom: NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Świdnickiej
oraz Rodzicom z Przedszkola Miejskiego nr 4

1. Państwu Monice i Tomaszowi Raduszewskim
2. Państwu Kamili Ziębickiej-Węgrzyn i Grzegorzowi Węgrzyn
3. Państwu Magdalenie i Damianowi Bajor
4. Państwu Karolinie i Łukaszowi Sidorskim
5. Pani Martynie Rachwał
6. Pani Anicie Widło
7. Pani Małgorzacie Karmowskiej
8. Pani Kamili Adamczyk-Piaseckiej
9. Pani Astrydzie Chabros
10. Państwu Elżbiecie i Piotrowi Puchala
11. Pani Natalii Kisiel i Łukaszowi Mokrzyckiemu
12. Pani Monice Kosela
13. Pani Marcie Sajdak
14. Pani Ylllia Khudzadze
15. Państwu Kornelii i Sławomirowi Sasnal
16. Państwu Darii i Mateuszowi Mleko
17. Rodzicom z grupy II „Kangurki”
18. Anonimowemu darczyńcy.

Dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym za udział i propagowanie wychowania przez sztukę.