Project Description

Drugi dzień festiwalu CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA to świetne lekcje literackie w szkołach:
„Człowiek w obliczu zła – C.K. Norwid «Fatum»”, prelekcja Roberta Kaśkowa w III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy,
„Fantastyczny Ocean Lema”, prelekcja Krzysztofa Frączka
w II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy,
„Wokół «Trudnego lasu» T. Karpowicza”, prelekcja Barbary Elmanowskiej w I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z polskim orłem z lewej strony