Project Description

Trzeciego dnia CZTERECH ŻYWIOŁÓW SŁOWA, dzięki uprzejmości dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy i uczącej w tej szkole języka francuskiego pani Małgorzaty Szyszki, Krzysztof Dix mógł poprowadzić w dwóch klasach „Ćwiczenia z tłumaczenia”. Opowiadał o tym, czym jest przekład dzieła literatury pięknej, kim jest tłumacz, na przykładach pokazywał, jak tłumacze radzili (i nie radzili) sobie z przekładaniem utworów Gustava Flauberta oraz wspólnie z klasą podjął próbę przetłumaczenia fragmentu „Pani Bovary”. Naszą plenerową wystawę wiersza obrazkowego odwiedziły tymczasem dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z polskim orłem z lewej strony