Konkurs na stanowisko: rzemieślnik

Strona główna/Aktualności/Konkurs na stanowisko: rzemieślnik

Konkurs na stanowisko: rzemieślnik

Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury ogłasza konkurs na stanowisko:  rzemieślnik

Miejsce wykonywania pracy: obiekty Świdnickiego Ośrodka Kultury
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku rzemieślnika:

 • dokonywanie bieżących napraw w zakresie właściwego utrzymania obiektów Świdnickiego Ośrodka Kultury, a nie wymagających specjalistycznych uprawnień,
 • dokonywanie bieżących napraw sprzętu biurowego,
 • wykonywanie prac porządkowych i gospodarczych,
 • plakatowanie słupów ogłoszeniowych na terenie Świdnicy,

Wymagania konieczne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • ukończenie co najmniej szkoły zasadniczej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku (w tym praca na wysokości powyżej  1 metra),
 • samodzielność i obowiązkowość,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • uprawnienia do pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Świadectwo kwalifikacyjne),
 • zakres uprawnień pomiarowych do 1 kV (Świadectwo kwalifikacyjne).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać osobiście w dziale administracji Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, II piętro do 26 sierpnia 2015 r.

Inne informacje: 

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia).
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostaną wybrane osoby.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Nie zwracamy dostarczonych dokumentów.
2015-08-18T09:58:03+02:0018 sierpnia, 2015|Aktualności|