karta zgłoszeniowa

I Organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury

II Cele Festiwalu:
— prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych wykonawców ze świdnickich placówek przedszkolnych,
— umożliwienie dzieciom twórczej konfrontacji.

III Uczestnicy:
Soliści i zespoły (do 2 osób) w wieku 3 – 6 lat.

IV Termin Festiwalu:
13 i 14 maja 2024 – przesłuchania konkursowe – godz. 10.00
27 maja 2024 – Finał – godz. 10.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43

V Zasady Uczestnictwa :

  1. Uczestników zgłaszać mogą przedszkola , szkoły z miasta Świdnica
    (Każda z w/w instytucji przygotowuje maksymalnie 3 piosenki. Jedną piosenkę mogą śpiewać maksymalnie 2 osoby)
  2. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę, formą i treścią odpowiadające grupie wiekowej.
  3. Zgłoszenie wykonawcy do udziału w Festiwalu następuje poprzez przesłanie karty zgłoszenia do dnia 6 maja 2024 r. na adres h.szymanska@sok.com.pl
  4. Wykonawcy mogą wykonywać piosenki z własnym akompaniamentem lub półplaybackiem. (bardzo prosimy o wcześniejsze dostarczenie podkładu drogą elektroniczną)
  5. Kwalifikacji uczestników dokona Jury po przesłuchaniach , które odbędą się 13 i 14 maja w sali teatralnej ŚOK.
  6. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu do Finału uczestnicy otrzymają telefonicznie.

VI Zasady organizacyjne:
1.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach.
2.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich opiekunów w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
3.Wszystkich informacji na temat Festiwalu udziela: Halina Szymańska , tel.: +748515653, +74 851 56 57, h.szymanska@sok.com.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!