PROTOKÓŁ

JURY  XXXI ŚWIDNICKIEGO  PRZEGLĄDU  ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

8.01.2024 – 11.01.2024

 

„..Niech dzisiaj nikt nie będzie sam! Może gdzieś potrzeba kilku szczęścia łez.

Z miłością i wzruszeniem podajmy sobie dłoń, niech ogrzewa nas ciepło naszych serc.”

„Niech dzisiaj nikt nie będzie sam”

sł. Tadeusz Szarwaryn

 

XXXI Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych odbył się w dniach 8–11.01.2024 r. w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury. W Przeglądzie wzięły udział 23 zespoły (740 osoby) z terenu Świdnicy, powiatu świdnickiego i wałbrzyskiego. Kryteria oceny konkursowej obejmowały:

 • dostosowanie scenariusza do odpowiedniej grupy wiekowej,
 • bogactwo kostiumów, scenografii i układ choreograficzny,
 • śpiew i aranżację muzyczną,
 • wprowadzenie do występów kolędniczych nowych lub własnych tekstów, pastorałek i piosenek świątecznych,
 • grę aktorską oraz ogólny wyraz prezentacji kolędniczej.

Jury w składzie:

 1. Kazimiera Marcińczak-Momot – przewodnicząca jury i inicjatorka Przeglądu,
 2. Aleksandra Kulak – animatorka kultury, nauczycielka języka polskiego,
 3. Tadeusz Szarwaryn – kompozytor, aranżer i autor tekstów muzycznych,

po obejrzeniu 23 prezentacji kolędniczych i wnikliwej ich ocenie, postanowiło nagrodzić i wyróżnić oraz przyznać nagrody indywidualne zespołom za dostrzeżone walory artystyczne.

Nagrodzono nagrodami finansowymi po 600 zł dla każdej z grup:      

 1. Przedszkole w Bystrzycy Dolnej – grupa „Bystrzaki”, jasełka z montażem słowno-muzycznym „Maleńka Miłość” – za barwne widowisko z elementami tańca w nawiązaniu do Bożego Narodzenia.
 2. Szkoła Podstawowa w Pszennie – spektakl Jeden – zero dla Nieba – za dobrane teksty radosnych kolęd i piosenek świątecznych, staranne ich opracowanie i nastrojowość „Cichej nocy”, która „otwiera Niebios drzwi”.
 3. Świetlica Wiejska w Bystrzycy Dolnej – zespół „Pogwarki”, prezentacja „Hej, kolęda, kolęda” – za realizację scenariusza nawiązującego do polskiej tradycji obrzędowej kolędowania po domach, ku uciesze gospodarzy, kolędników i widzów.
 4. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Calineczka” w Świdnicy – grupa „Motylki”, prezentacja „Boże Narodzenie w leśnej stajence” –  za efektowny obrazek leśnej pasterki zwierząt, aniołów i ludzi podążających w hołdzie do narodzonego Jezusa, przemyślane teksty i stronę wokalną.
 5. Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w Świdnicy – zespół „Kolędnicy z Wesołej Piątki”, prezentacja „Hej, kolęda” – za barwne, rozśpiewane i roztańczone widowisko wyrażające dziecięcą radość z narodzenia Jezusa oraz wspólne tańce i śpiewy opiekunek zespołu z występującymi dziećmi.
 6. Przedszkole Miejskie nr 14 w Świdnicy – grupa „Supersmyki”, prezentacja „Tylko jedna jest taka noc” za doskonałą grę aktorską młodych wykonawców, połączoną z tańcem i radosnym śpiewem na chwałę Narodzonego Pana.

 Wyróżniono nagrodami finansowymi po 300 zł dla  każdej z grup:

 1. Przedszkole Miejskie nr 15 w Świdnicy – grupa „Panterki”, jasełka pt. „Opowieść wigilijna” – za układ sceniczny i śpiew na żywo występujących uczestników.
 2. Przedszkole nr 6 w Świdnicy – jasełka „Pójdźmy wszyscy do Betlejem” – za świąteczną nastrojowość i przemyślany scenariusz.
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy – grupa „Reniferki”, prezentacja „Świeć gwiazdeczko świeć” – za chronologiczność przekazu biblijnego związanego z Bożym Narodzeniem.
 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku – grupa „UTWorki + zaprzyjaźnione dzieciaki, prezentacja „Dom miłością budowany” – za symboliczną prostotę przekazu istoty świąt Bożego Narodzenia, gdzie miłość, radość, uśmiech, bez samotności, są najważniejszymi wartościami w życiu człowieka.
 5. Przedszkole Miejskie nr 3 w Świdnicy – przedstawienie „Maleńka Miłość” – za barwne i dynamiczne widowisko oraz bogatą choreografię.
 6. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie – grupa „Niezapominajki, prezentacja „Czas na jasełka”  – za kulturę słowa, staranne opanowanie przez młodych aktorów dużych partii tekstu i grę aktorską.
 7. Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy – „Akademia Radości”, przedstawienie „Opowieść wigilijna” za radosne teksty piosenek świątecznych, staranne ich wykonanie oraz wprowadzenie elementów teatru kukiełkowego.
 8. Publiczna Szkoła Podstawową w Jugowicach – Szkolne Koło Teatralne, prezentacja „Nieco inna Opowieść Wigilijna” – za emocjonalny spektakl z przesłaniem dla publiczności, że Bóg rodzi się w sercu człowieka i mimo ludzkiej odmienności musimy nauczyć się żyć obok siebie.
 9. Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy – grupa „Słoenczniki”, prezentacja „O Miłosierdziu” – za grę aktorską, przemyślaną i spójną koncepcję teatralną.
 10. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Świdnicy – grupa „Kropeczki”, prezentacja „Dzieci świata u stajenki” – za barwną ilustrację adoracji narodzin Jezusa poprzez wielokulturowy wymiar spektaklu.
 11. Przedszkole Miejskie nr 4 w Świdnicy – grupa „Sówki”, prezentacja „W drodze do Betlejem” – za grę aktorską młodych uczestników występu i walory wokalne przedstawienia.

Nagrody indywidualne w postaci książek otrzymują:

 1. Maja Maśluszczak za rolę Maryi i solistki z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy
  2. Kornelia Smolnik za rolę Maryi i solistki z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Świdnicy
 2. Hanna Ostafińska – solistka ze Szkoły Podstawowej w Pszennie
 3. Anna Oleszek i Hanna Guzowska – solistki ze Szkoły Specjalnej w Świdnicy

Jury w imieniu swoim i organizatorów ŚPZK składa serdeczne podziękowania wszystkim jego uczestnikom za udział w tegorocznej edycji Przeglądu. Wyrazy szczególnego uznania i podziękowania kierujemy do opiekunów zespołów, którzy poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą uczą ich poszanowania polskiej bożonarodzeniowej tradycji obrzędowej, uczą kultury słowa, gry aktorskiej i przekazywania za pomocą tekstów kolędniczych właściwych wartości moralnych w życiu człowieka. Ukłony i podziękowania kierujemy także do rodziców wykonawców prezentacji.  Bez Was, Drodzy Rodzice, przestawienia nie miałyby tego blasku za przyczyną pomysłowych, bogatych, kolorowych strojów, elementów dekoracji i całej scenografii przedstawień. A także, mniemamy, Waszej pomocy dzieciom i młodzieży w opanowaniu nieraz długich tekstów kolędniczych. Dorosłym uczestnikom Przeglądu jak np. Zespołowi z Uniwersytetu Trzeciego Wieku gratulujemy zapału, energii i pomysłów na kreowanie świdnickiego dorobku kulturowego.

Sponsorzy nagród konkursu ŚPZK: Firma SONEL SA oraz „AVIS” Nieruchomości są nieocenionymi ambasadorami naszej małoojczyźnianej kultury. Przyczyniacie się Państwo w ten sposób do jej rozwoju i trwania mieszkańców Świdnicy w polskiej obrzędowej tradycji bożonarodzeniowej, promując talenty młodych i starszych wykonawców do jej kontynuowania.

W tegorocznym Przeglądzie obserwujemy prawdziwą obfitość spektakli przedszkolnych – było ich aż 16.  Pozostali uczestnicy, to: 5 zespołów ze szkół podstawowych i szkoły specjalnej w Świdnicy, 2 inne instytucje: Uniwersytet Trzeciego Wieku, i Świetlica Wiejska w Bystrzycy Dolnej. Duży udział przedszkoli w Przeglądzie jest zrozumiały. W pracy przedszkolnej jest więcej czasu na poświęcenie go zajęciom artystycznym dzieci niż w szkołach podstawowych czy średnich. Te ostatnie przeładowane zajęciami przedmiotowymi, nie mają często czasu na działania artystyczne młodzieży.

Bogate stroje i dekoracje przeważnie zawsze były mocnymi walorami spektakli kolędniczych. Strona wokalna niejednokrotnie pozostawała na drugim planie, lecz tym razem muzyczne opracowania kolęd i piosenek świątecznych nabrały dużej staranności, tworząc efektowną oprawę prezentacji. Z zainteresowaniem obserwujemy pojawienie się aranżacji nowych, miłych dla ucha, tekstów piosenek świątecznych dla różnego rodzaju wykonawców. Ale i gra aktorska, i wypowiadane teksty ze sceny bez mikrofonu, podkreślały walory spektakli.

Przyszłych uczestników ŚPZK zachęcamy do poszukiwania i tworzenia herodowych tekstów scenariuszy, dających ciekawe możliwości przekazu treści biblijnych o Bożym Narodzeniu. To właśnie teksty biblijne, a nie o komercjalizacji obchodów świąt, powinny stanowić dla nas największą wartość.

Z Nowym Rokiem 2024 życzymy wszystkim uczestnikom, organizatorom Przeglądu i widzom, przede wszystkim dobrego zdrowia, pokoju w Polsce i na świecie i ciekawych przemyśleń na kolędnicze scenariusze do wykorzystania w kolejnych Przeglądach.

 

              DO SIEGO ROKU!