Protokół Jury

XV Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych

„Wyobraźnia bez granic” 02-05 kwietnia 2019 r.

W tegorocznej edycji Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych w dniach 02-05 kwietnia 2019 r. wzięło udział 19 zespołów o łącznej liczbie 415 uczestników (dzieci w wieku od 3 do 6 lat). Przedstawienia teatralne przygotowane zostały przez nauczycieli przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych miasta Świdnicy przy wydatnej pomocy rodziców.

Jury obradowało w składzie:

Przewodnicząca– Monika Jamro – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Świdnicy

oraz członkowie:

Czesława Greś – emerytowana nauczycielka, aktorka –amatorka Grupy  Dorosłych Alchemii Teatralnej

Kazimiera Zając- emerytowana nauczycielka ,prezes Świdnickiego Stowarzyszenia Amazonek

Przy ocenie spektakli jury wzięło pod uwagę: scenografię, aranżację, grę aktorską dzieci, ogólne wrażenie artystyczne, radość z bycia aktorem oraz swobodę poruszania się po scenie. Po obejrzeniu wszystkich spektakli Jury przyznało następujące nagrody
i wyróżnienia:

Statuetkę i główną nagrodę przyznano za spektakl:

 „DWIE DOROTKI” w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 14 w Świdnicy. Nagroda – talon o wartości 400zł ,

Pierwsze Wyróżnienie otrzymał zespół z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Świdnicy za przedstawienie „CZERWONY KAPTUREK”-  Nagroda – talon o wartości 300zł

Drugie  Wyróżnienie otrzymał zespół z  Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Prezentek za przedstawienie „BAŚŃ O SMOKU Nagroda – talon o wartości 150zł 

Wyróżnienia równorzędne Nagroda – talon o wartości 100zł otrzymały następujące placówki:

1.Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 6  w  za przedstawienie „ŚPIĄCA KRÓLEWNA”

2.Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w  za przedstawienie  „RZEPKA”

3.Przedszkole Miejskie Nr 6 w  za przedstawienie CZERWONY KAPTUREK”

4.Niepubliczne Przedszkole Językowe „Calineczka” w za przedstawienie „CALINECZKA”

5. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Świdnicy za  spektakl„ZMARTWIENIE DESZCZOWEGHO KRÓLA

6.Niepubliczne Przedszkole Językowe „Abracadabra” w Świdnicy za przedstawienie  „THE SMARTEST GIANT IN TOWN”

7.Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w Świdnicy za przedstawienie „W KRAINIE SZCZĘSCIA”

8.Przedszkole Fundacji „UT UNUM SINT” w Świdnicy za przedstawienie „ SMOK ROCK” 

 

Ponadto Jury przyznało Wyróżnienia indywidualne które otrzymują :

1.Lilianna Grzebieniak  z Przedszkola Miejskiego nr14 za postać” Pracowitej Dorotki”

2.Dominik Synkowski   z Przedszkola Miejskiego nr14 za postać „Kota”

3.Ernest Turolski z Przedszkola Miejskiego nr14 za postać „Psa”

4.Katarzyna Leciejewska z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 za postać           „Afrykańskiego Czerwonego Kapturka”,

5.Adam Koniuch z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 za postać  Wilka

6.Nadia Lusa    z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 za postać  „Czerwonego      Kapturka „

7.Aleksander Żędzianowski  z Przedszkola Miejskiego nr 1 za postać  „Stracha na wróble”

8. Maria Miłkowska z Przedszkola Niepublicznego „WESOŁA PIĄTKA”

9.Tomasz Bryndza z Przedszkola Miejskiego nr 15 za postać  Tomka

10.Hanna Knap z Przedszkola Miejskiego nr1 5 za postać  „Kasi”

11.Julia Bończak  Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” za postać „Kurki”oraz sesję fotograficzną ufundowaną przez AFT-STUDIO Anna Urbańska –Rafka.

12. Zofia Łata  Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” za postać „Narratora”

13. Wiktor Krzak z Przedszkola Miejskiego nr 4 za postać  „Króla”

14. Joanna Owczarczyk z Przedszkola Miejskiego nr 4 za postać  „Królowej”

15.Hanna Łagoda z Przedszkola Miejskiego nr 4 za postać  „Ogrodniczki”

16.Bartosz Cylny z Przedszkola Miejskiego nr 3 za postać  „Wilka”

17.Stanisław Petlic-Fryc z Przedszkola Miejskiego nr 3 za postać  „Gajowego”

18.Jakub Rutkowski z Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Prezentek za postać „Króla”

19.Małgorzata Kusideł  z Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Prezentek za postać „Szewczyka”

20.Michał Zymczewski z Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 6  za    postać  „Narratora”

21. Franciszek Rąpała z Niepubliczne Przedszkole Językowe „Abracadabra” za postać    „Olbrzyma

22. Eliza Kielar z Przedszkola Miejskiego nr 6 za postać  „Czerwonego Kapturka”

23.Michał Baranowski z Przedszkola Miejskiego nr 6 za postać  „Wilka”

24.Aleksandra Łuczak z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Calineczka” za postać „Calineczki’

25. Zofia Kozicka z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Calineczka” za postać
„ Myszki”

26.Julia Blachnik  z Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek za postać „Dzięcioła”

27.Lena Wielgosz z Przedszkola Fundacji „UT UNUM SINT” za postać „Narratora”

28.Jolanta Walczak z Przedszkola Fundacji „UT UNUM SINT” za postać „Smoka” Na tym praca Jury została zakończona.

Dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym za udział i propagowanie wychowania przez sztukę.