Do najbliższego czwartku 19 września (włącznie) można zgłaszać propozycje październikowych wydarzeń do zapowiedzi w nadchodzącym numerze przewodnika „074„. Czekamy również na Wasze fotografie Świdnicy i okolic.

Począwszy od wrześniowej edycji Świdnicki Ośrodek Kultury płaci autorom za zdjęcia. Proponowana stawka to 5 zł netto za opublikowaną fotografię (jednorazowe rozliczenie nastąpi w grudniu). Przesyłane pliki zdjęć w minimalnej rozdzielczości 300 dpi powinny być opisane pełnym imieniem i nazwiskiem autora. W treści maila muszą znajdować się dane kontaktowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon oraz poniższe oświadczenie:

Przekazując załączone prace fotograficzne, oświadczam, iż przysługują mi do nich autorskie prawa majątkowe. Przekazując zestaw fotografii udzielam bezterminowej, odpłatnej (5zł netto / 1 zdjęcie), niewyłącznej licencji na publikację w wydawanym przez Świdnicki Ośrodek Kultury magazynie „074” oraz jego materiałach promocyjnych.

Przesyłając zapowiedzi wydarzeń należy załączyć jak najwięcej z poniższych danych: nazwa wydarzenia, data i godzina, miejsce, cena biletów, link do strony organizatora.

Zarówno zdjęcia jak i zapowiedzi wydarzeń prosimy wysyłać na adres 074@sok.com.pl z tematem maila: „PAŹDZIERNIK foto” lub „PAŹDZIERNIK wydarzenia”.

Czekamy na wszystkie, nawet pojedyncze zgłoszenia!