Z OGNIEM W GŁOWIE – SPOTKANIA Z DRAMATURGIĄ DLA MŁODZIEŻY to polsko-niemiecki projekt, realizowany w ramach XV Dni Dramaturgii w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym. Jego celem jest przyjrzenie się zjawisku dramaturgii dla młodzieży, której mocno ograniczona obecność na krajowych scenach pozostawia wiele do życzenia, a co za tym idzie – skłania do zadania pytań, z których dwa są kluczowe. Po pierwsze: czym jest teatr dla młodzieży? Po drugie: kim jest widz, którego tak często w Polsce się pomija, uznawszy go za „byt przejściowy” między dzieckiem a dorosłym? Czerpiący swą nazwę od młodzieńczego dramatu Mariusa von Mayenburga projekt oddaje głos młodzieży  w teatrze. Służy prezentacji różnych praktyk tworzenia teatru dla młodego widza – od strony dramaturgicznej, edukacyjnej, repertuarowej, instytucjonalnej. W ciągu czterech dni spotkań Z OGNIEM W GŁOWIE  odbędą się czytania sceniczne trzech specjalnie na tę okazję przetłumaczonych niemieckich dramatów dla młodzieży od lat 14, przygotowane przez młode reżyserki wraz z wałbrzyskimi aktorami  i wrocławskimi studentami PWST. Niemieccy specjaliści wezmą udział    w debacie na temat teatru dla młodzieży w Niemczech oraz poprowadzą warsztaty  z polskimi twórcami (reżyserzy, dramaturdzy, pedagodzy, animatorzy, instruktorzy, itd.). Wydarzenie towarzyszy prapremierze spektaklu „Męczennicy” Mariusa von Mayenburga w reżyserii Anny Augustynowicz.

PROGRAM
Piątek, 24 października
18.45 – powitanie gości i otwarcie spotkań Z OGNIEM W GŁOWIE / Foyer

19.00 – premiera wałbrzyska spektaklu MĘCZENNICY  Mariusa von Mayenburga
w reżyserii Anny Augustynowicz /koprodukcja: Teatr Współczesny w Szczecinie/
Duża Scena

Sobota, 25 października
09:00-11:00 / wykład / świetlica
TEATR DLA MŁODZIEŻY W NIEMCZECH – prowadzenie: Henning Fangauf
Henning Fangauf przedstawi historię rozwoju oraz aktualną sytuację teatru dla młodzieży
w Niemczech, opowie o inicjatywach podejmowanych w celu jego promocji i pokaże fragmenty spektakli na wideo.
Henning Fangauf (Frankfurt) – wicedyrektor KJTZ (Centrum Teatru Dzieci i Młodzieży
w Republice Federalnej Niemiec) we Frankfurcie nad Menem, promotor dramaturgii
dla dzieci i młodzieży, autor wielu inicjatyw i projektów promujących dramatopisarzy.

11:15-13:15 /  warsztaty / świetlica
ZAMIENIĆ NIEZNAJOME NA SWOJE – prowadzenie: Tina Müller
Tina Müller na przykładzie swoich doświadczeń opowie   o metodach przeprowadzania researchu na nieznanym sobie terenie. W jaki sposób pisać o pomocy rozwojowej w Afryce, niemiecko-tureckiej love story  albo seksualnych zachowaniach młodzieży,  robiąc coś więcej niż zdawanie raportu? Jak znaleźć sposób pisania na nieznane sobie tematy w sposób osobisty?
Tina Müller (Berlin) autorka, laureatka Niemiecko-Niderlandzkiej Nagrody Kaas  & Kappes, Baden-Württembergischer Jugendtheaterpreis 2006 i Deutscher Jugendtheaterpreis 2008.

14.30 – 16.30 – debata panelowa /Duża Scena
O CO WAM CHODZI? – prowadzenie: Marta Bryś
Debata z udziałem gości niemieckich, polskich twórców teatralnych, kuratorek projektu
oraz zaproszonej młodzieży w roli ekspertów na temat tożsamości młodego widza, komunikacji z nim, rozpoznawania potrzeb. Uczestnicy: Henning Fangauf, Katharina Loch, Barbara Kantel,  Carsten Brandau, Daniela Dröscher, Tina Müller, Michael Müller, Dorota Kowalkowska, Iwona Nowacka

Marta Bryś (Kraków) – doktorantka na wydziale teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; pracowała w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” oraz jako koordynator programowy Krakowskich Reminiscencji Teatralnych w 2013 roku.Współpracuje z miesięcznikiem „Didaskalia”,  „Notatnikiem Teatralnym” oraz  „Dwutygodnikiem”. W 2014 była członkiem Komisji Artystycznej w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

17.00 / czytanie sceniczne :  ZERWANY FILM  / Scena Kameralna
autorka: Tina Müller
przekład: Iwona Nowacka
opieka reżyserska: Anna Karasińska

obsada:
Kamila Kamińska (gość), Ewelina Pankowska (gość), Ryszard Węgrzyn, , Wojciech Marcinkowski (PWST Wrocław), Jan Hussakowski (PWST Wrocław)
Po czytaniu spotkanie twórców z publicznością – prowadzenie: Marta Bryś

Niedziela, 26 października
10.00 – 12.00 / warsztaty / świetlica
MIĘDZY EDUKACJĄ A ROZRYWKĄ. BUDOWANIE REPERTUARU TEATRU DLA MŁODZIEŻY prowadzenie: Katharina Loch
Po co młodzi ludzie mogą chcieć przyjść do teatru? Dlaczego mieliby tu zostać? Jak budować dla nich repertuar? Jakie formaty pedagogiczne stosować? Dr K. Loch opowie
o doświadczeniach prowadzenia teatru dla młodzieżowej grupy docelowej na przykładzie
tjg. theater junge generation w Dreźnie.

Katharina Loch (Drezno) dramaturżka, kierownik literacki tjg. theater junge generation
w Dreźnie.

12:15-14:15  / warsztaty/ świetlica
PISANIE DLA YOUNG ADULTS BEZ TABU – prowadzenie: Daniela Dröscher
Daniela Dröscher, autorka tekstów dla młodzieży i dla dorosłych, wspólnie z uczestnikami zastanowi się nad granicami pisania dla młodych, oraz nad kwestią JAK pisać w dramaturgii młodzieżowej o tematach tabu.
Daniela Dröscher (Berlin) autorka, laureatka Nagrody im. Anny Seghers i Koblenzer Literaturpreis, aktualna stypendysta programu „Stypendia Twórcze 2014” Willi Decjusza
i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

17.00 / czytanie sceniczne:  JAK PAPIER / Scena Kameralna
autorka: Daniela Dröscher
przekład: Iwona Nowacka
opieka reżyserska: Magda Szpecht
obsada: Ewelina Żak, Joanna Łaganowska, Irena Wójcik, Piotr Tokarz

Po czytaniu spotkanie twórców z publicznością – prowadzenie: Marta Bryś

Poniedziałek, 27 października
09.00 – 11.00/ warsztaty/ świetlica
TEATR MOBILNY. PISANIE I INSCENIZOWANIE NAPIĘĆ W OBSZARZE MIĘDZY SZKOŁĄ A TEATREM  prowadzenie: Michael Müller
Jakie warunki są potrzebne, żeby mobilny teatr odniósł sukces? Jakimi tematami powinien się zajmować? Gdzie szukać inspiracji, czy są tematy tabu? Czy pisanie dla specjalnych przestrzeni to ograniczenie czy wolność? Jakie umiejętności musi mieć aktor żeby grać mobilne sztuki? A jak szkoła powinna się przygotować na teatr mobilny, jak teatr na szkołę? Spektakl w klasie czy w autobusie na boisku szkolnym rządzi się swoimi własnymi prawami komunikacji.

Michael Müller (Hamburg) autor, pedagog teatralny, kierownik działu edukacji Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu.

11.15 – 13.15 / warsztaty / świetlica
LABORATORIUM SPOŁECZNEJ WYOBRAŹNI – prowadzenie: Barbara Kantel
Barbara  Kantel na przykładach spektakli z Junges Schauspielhaus Düsseldorf przedstawi rozmaite dramaturgiczne i estetyczne założenia teatru jako laboratorium społecznej wyobraźni oraz zajmie się dokumentalnymi projektami teatralnymi, które w ostatnim czasie odgrywają coraz istotniejszą rolę  w teatrze dla dzieci i młodzieży.
Barbara Kantel – dramaturżka, pedagog teatralny i terapeutka w terapii przez teatr. Kierowała Junges DT w Deutsches Theater Berlin i Junges Schauspielhaus Düsseldorf. Obecnie niezależna dramaturżka, w 2013 m.in. przy realizacji spektaklu dla młodzieży Black Box Schule: They expect you to pick a career w reżyserii Olivera Frljića.

14.45 – 16.45 / warsztaty/ świetlica
THE KIDS ARE ALL RIGHT, CZYLI JAK PISAĆ TEKSTY DRAMATYCZNE WSPÓLNIE Z MŁODZIEŻĄ? prowadzenie: Carsten Brandau
Carsten Brandau opowie o swoich doświadczeniach w projekcie „TatSch” (Autorzy teatralni spotykają się ze szkołą), w ramach którego prowadzi warsztaty w szkołach i pisze wspólnie z uczniami sztuki teatralne.
Carsten Brandau (Hamburg) – autor, reżyser, uczestnik projektu „TatSch“, w ramach którego w niemieckich szkołach prowadzi warsztaty i wspólnie z uczniami pisze sztuki teatralne.

17.00 / czytanie sceniczne: BEZE MNIE / Scena Kameralna

autor: Michael Müller
przekład: Iwona Nowacka
opieka reżyserska: Barbara Wiśniewska
obsada: Michał Kosela, Piotr Mokrzycki, Karolina Krawiec

Po czytaniu spotkanie twórców z publicznością – prowadzenie: Marta Bryś

Wtorek, 28 października
12.00 -18.00 / warsztaty dla uczniów i nauczycieli/ Scena Kameralna
MĘCZENNICY-UCZNIOWIE, MĘCZENNICY-NAUCZYCIELE
prowadzenie: Dorota Kowalkowska, Sebastian Świąder
Trzyczęściowe warsztaty dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez pedagogów teatralnych w obrębie problematyki premierowego spektaklu  „Męczennicy” w reż. Anny Augustynowicz,  realizowane wg modelu „rozumienie w działaniu”. Liczba miejsc ograniczona.

12.00 – 13.00– warsztaty dla uczniów
13.00 – 14.00– warsztaty dla nauczycieli
14.00 – 15.00– przerwa
15.00 – 18.00 – warsztaty łączone dla uczniów i nauczycieli uczestniczących we wcześniejszych częściach warsztatu

Sebastian Świąder (Warszawa) – kulturoznawca, aktywny animator kultury, adept pedagogiki teatru, stażysta projektu  Community Arts. Teoria i praktyka (praktyki w Laundry Association, Birmingham i Wallsal, UK). Performer i aktor amator. W latach  2006-2008  współpracownik  Szkoły Widzów  –  projektu  edukacyjnego Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Założyciel grupy Performeria Warszawy .

Dorota Kowalkowska (Wałbrzych) –  kierowniczka literacka i edukatorka Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu; koordynatorka projektu „Teatralna (de)KONSTRUKCJA” i prowadząca działania grupy „Cienie Teatru”, realizowane z udziałem młodzieży.

19.00 – spektakl MĘCZENNICY
Po spektaklu zakończenie Z OGNIEM W GŁOWIE/ Foyer

Organizator:
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Pomysłodawczyni projektu:
Iwona Nowacka (Szczecin) – tłumaczka, autorka, manager kultury, kuratorka międzynarodowych projektów teatralnych i literackich. Stypendystka Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (2012), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013) i Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (2014).
Kuratorki:
Dorota Kowalkowska i Iwona Nowacka
Wsparcie finansowe:
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Partnerzy:
Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland (Frankfurtnad Menem), Stowarzyszenie Willa Decjusza (Kraków), Teatr Współczesny  w Szczecinie

NIEMIECKI PARTNER PROJEKTU
Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland (Centrum Teatru Dzieci i Młodzieży w Republice Federalnej Niemiec) to instytucja działająca w Niemczech i poza granicami Republiki Federalnej. Działa na rzecz rozwoju oraz promocji teatru dla młodej publiczności. Centrum promuje teatr dla młodych ludzi jak i z udziałem młodych ludzi, wspiera twórców i pedagogów w ich pracy teatralnej i reprezentuje interesy tych podmiotów wobec świata polityki i społeczeństwa. Centrum jest przedstawicielem World Interplay i Interplay Europe, festiwali młodych dramatopisarzy w Australii i Europie. Współpracuje z placówkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży (Assitej) na całym świecie
oraz z Instytutem Goethego.