XXVI FOTOMARATON ŚWIDNICKI – 16 września 2017 r
FOTOGRAFIA CYFROWA

NAGRODY PIENIĘŻNE – 5000 zł
oraz wiele innych nagród rzeczowych i niespodzianek

FOTOGRAFIA CYFROWA
Warunki uczestnictwa:

w Fotomaratonie może wziąć udział każdy fotografujący aparatem cyfrowym.
Początek konkursu 16 września 2017 r. (godz.10.00).
Zadanie polega na realizacji w ciągu 12 godzin 12 zadanych tematów fotograficznych
liczy się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający świat, wytrwanie do końca Fotomaratonu.
Meldujesz się osobiście w biurze Fotomaratonu, Klub “Bolko”pl. Grunwaldzki 11, w dniu 16 września o godz.10.00.
O godzinach 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 otrzymujesz po dwa tematy fotograficzne, na każdy temat realizujesz 1 zdjęcie (dopuszcza się możliwość obróbki komputerowej we własnym zakresie), kolejność realizacji tematów obowiązkowa,
zdjęcia muszą być zapisane na płycie CD w formie w formie JPG, którą otrzymasz od organizatorów, dopuszcza się możliwość obróbki komputerowej.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 17.09. 2017 r. o godz. 12.00 w Teatrze Miejskim, Rynek 44.

Koszt uczestnictwa w Fotomaratonie wynosi 40 zł. Dyskwalifikacja następuje w przypadku: nie stawienia się na określony czas w biurze Fotomaratonu, braku realizacji zadanych tematów lub ich realizacja niezgodna z ustaloną kolejnością.

Przedłożone prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia.

Autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione, a autor prac posiada
stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby konkursu.
Zgłoszenia do udziału w Fotomaratonie przyjmuje Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica, tel. 74/ 8515657, 74/852 29 78, e-mail: sok@sok.com.pl

nagrody: I miejsce 3000 zł. II miejsce 1500 zł. III miejsce 500 zł.
JURY zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Zdjęcia z wystawy pozostają w archiwum ŚOK.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć w celu reklamy wystawy.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY, RYNEK 43
TEL. 74 /8515657 lub 74/852 29 78