Jak co roku we wrześniu w Świdnicy królować będą zdarzenia fotograficzne. Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza 26 września na XXIV FOTOMARATON ŚWIDNICKI.
W Fotomaratonie może wziąć udział każdy fotografujący aparatem analogowym i cyfrowym. Liczy się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający nas świat, wytrwanie do końca Fotomaratonu.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 27.09.2015 r. o godz. 12.00 w Teatrze Miejskim, Rynek 44.
Koszt uczestnictwa w Fotomaratonie wynosi 40 zł. Dyskwalifikacja następuje w przypadku: nie stawienia się na określony czas w biurze Fotomaratonu, braku realizacji zadanych tematów lub ich realizacja niezgodna z ustaloną kolejnością.

Zgłoszenia do udziału w Fotomaratonie przyjmuje Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica, tel. 74/851 56 57, 74/852 29 78, e-mail: sok@sok.com.pl

Nagrody:
I miejsce 3000 zł
II miejsce 1500 zł
III miejsce 500 zł
JURY zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY, RYNEK 43,
tel. 74/851 56 57 lub 74/852 29 78

XXIV FOTOMARATON ŚWIDNICKI 2015