XVI Dolnośląskie Kolędowanie Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia odbędzie się 16 stycznia 2015 roku w Świdnicy. Jego organizatorami są:
– Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy,
– Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Świdnicy,
– Świdnickie Towarzystwo Muzyczne,
a współorganizatorami:
– Rada Rodziców PSM I st. w Świdnicy i Świdnicki Ośrodek Kultury.

XVI Dolnośląskie Kolędowanie odbywa się pod patronatem merytorycznym Centrum Edukacji Artystycznej – Region Dolnośląski i stanowi formę doskonalenia zawodowego dla dyrygentów chórów szkół muzycznych I i II stopnia Regionu Dolnośląskiego.
Udział chórów szkół muzycznych w Dolnośląskim Kolędowaniu jest obowiązkowy.

XVI Dolnośląskie Kolędowanie, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie składało się z dwóch części:
1) otwartego przeglądu chórów, ocenianego przez jury – w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury;
2) wspólnego koncertu – w Katedrze Świdnickiej p.w. Św. Stanisława i Św. Wacława lub w Kościele p.w. NMP Królowej Polski w Świdnicy.

Ponadto przewidziane jest spotkanie kierowników chórów z jurorami, połączone z konferencją metodyczną dla kierowników chórów – ujętą w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zwracamy uwagę na punkt Regulaminu dotyczący programu przesłuchań konkursowych:
Każdy chór zobowiązany jest wykonać program złożony z kolęd i pastorałek, w tym:
– utwór obowiązkowy – dowolna kolęda wybrana ze zbioru: W. LUTOSŁAWSKI, 20 kolęd na głos i fortepian,
– dwa utwory wielogłosowe a cappella,
– jeden utwór z repertuaru zagranicznego.
Łączny czas programu: od 7 – do 10 minut.

Nagranie z ubiegłorocznej edycji wydarzenia: