„Niedokończony utwór na pianolę” (1977)

reż.  Nikita Michałkow (102 min)

Film będący adaptacją kilku utworów Czechowa, jest uznawany za jeden z najlepszych filmów poświęconych inteligencji rosyjskiej.

Wesołe towarzystwo zgromadzone w majątku wdowy generałowej Wojnicewej gra w fanty. Gospodyni urządza dla gości niespodziankę z pianolą jako główną atrakcją. Nic nie zapowiada nieszczęścia, dopóki  wiejski nauczyciel Michaił Płatonow nie spotyka wśród gości swej dawnej ukochanej…