Batalion (2015)

reżyseria: Dmitrij Meschiew

Pierwsza Wojna Światowa, Front Wschodni. Mimo sukcesów armii rosyjskiej na froncie w lutym 1917 dochodzi do zamieszek w stolicy i zamachu stanu,znanego jako Rewolucja Lutowa. Car abdykuje, wojsko szybko ulega demoralizacji. Bolszewicy namawiają żołnierzy do bratania się z wrogiem. Niecieszący się autorytetem Rząd Tymczasowy nie potrafi przywrócić dyscypliny, ale usiłuje wzbudzić uczucia patriotyczne u zmęczonych wojną żołnierzy, tworząc ochotniczy żeński batalion śmierci. Żadna kobiet nie chce umierać, każda zaś — czy to szlachcianka czy chłopka —pragnie obronić swój kraj przed wrogiem, niezależnie od tego, kto jest i będzie przy władzy.

prowadzenie i koncepcja cyklu: Natalia Nikolska

czas projekcji: 120 min.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu gminy miasta Świdnica