Agencja Zegart, Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”
Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają na wernisaż wystawę Eli Waszczuk
METROPOLIS
Wieża Ratuszowa, Świdnica
Wystawa będzie prezentowana do 10.11.2016

Ela Waszczuk jest fotografem samoukiem. Fotografuje od ponad półwiecza, a fotografią artystyczną zajęła się dopiero 11 lat temu. Jest członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP z tytułem artysty fotografika, członkiem Stowarzyszenia „Grupa Artystów” Kołobrzeg, Stowarzyszenia Marynistów Polskich oraz FGT „KONTUR”. Ma na koncie 15 wystaw indywidualnych oraz udział w około stu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Bierze aktywny udział w konkursach fotograficznych, m.in. jest laureatką II miejsca w międzynarodowym konkursie o środowisku Bałtyku organizowanym przez Hanse Akademie w Lubece w 2009, otrzymała wyróżnienie w konkursie IPA 2010 Nowy York w kategorii sztuki piękne-abstrakcja, a także nominację do nagrody głównej w konkursie paryskim PX3 w 2011 roku w kategorii Fine Art.
Rok 2015 obfitował w nagrody w prestiżowych konkursach światowych PX3, IPA, ND Awards, a w roku bieżącym otrzymała ponownie nagrodę w paryskim konkursie PX3.
Na koncie ma również nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych. W roku 2011 ukazał się album jej fotografii pt. „Foto(ob)sesje”.
Tematyka fotografii Eli Waszczuk jest bardzo różnorodna, artystka nie zamyka się
w określonym temacie, ważne jest dla niej wszystko, co jest godne uwagi nie tylko fotografa, ale również człowieka, sposób odbioru obrazu pozostawia natomiast odbiorcy. W lipcu 2013 roku Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej w Paryżu, za osiągnięcia w dziedzinie fotografii przyznała jej tytuł Artiste FIAP a w roku 2014 Kapituła Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowała ją srebrnym medalem „Za zasługi dla fotografii polskiej”.
METROPOLIS – Stolice państw Grupy Wyszehradzkiej
Założeniem tej wystawy jest inicjalizacja wzajemnej wymiany doświadczeń w postrzeganiu bliskich kulturowo i etnicznie stolic krajów Europy Środkowej: Bratysławy, Budapesztu, Pragi i Warszawy.
Projekt ma także na celu pokazanie różnic i podobieństw metropolii pokazanych na
fotografiach, proponując odkrywanie na nowo miejsc, które spowszedniały poprzez
upływający czas. Nałożenie odpowiedniej malarskiej faktury na fotografie znanych
powszechnie elementów miejskiego krajobrazu, jest celowym zabiegiem powodującym
zmianę ich postrzegania. Sięgam w ten sposób do podświadomości widza, powodując tym samym intuicyjne dostrzeganie niezauważalnych do tej pory szczegółów oraz walorów estetycznych krajobrazu. Estetyzacja malarską fakturą jest zabiegiem zamierzonym, zainspirowanym przez obrazy malarzy: Norblina, Canaletta, a także van Gogha. Nałożona struktura malarska zmienia wymowę fotografii, tworząc nowy obraz, stwarzający wrażenie trójwymiarowości.
W konkluzji idea projektu zakłada wzajemny rozwój kontaktów pomiędzy mieszkańcami
nie tylko Węgier, Czech, Słowacji czy Polski, ale także innych krajów, co winno przekładać się na poznanie i szacunek dla odmienności kulturowej i lokalnych tradycji regionu, a także poznanie historycznego rysu prezentowanych metropolii w kontekście porównawczym.
Ela Waszczuk

a5_waszczuk_zaproszenie_druk-1