Świdnicka Środa Literacka
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza 17 maja na spotkanie z Grzegorzem Hetmanem.
Galeria Fotografii, godz. 18.00

Grzegorz Hetman, ur. 1978 r., do matury mieszkał w Lubinie. Po rozpoczęciu studiów w Instytucie Filologii Polskiej zamieszkał we Wrocławiu.
Równocześnie pracował jako korektor w wielu polskich wydawnictwach. Był
jednym z założycieli kwartalnika literackiego „Red”, w którym
w latach 2006-2008 zajmował się działem poetyckim i prowadził
działalność krytycznoliteracką (poza tym teksty o podobnym charakterze
publikował m.in. w „Odrze”, „Toposie”, „Twórczości”i „FA-arcie”. Od 2011 r. jest
korektorem w polskim dziale tłumaczeń w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Grzegorz Hetman „Putzlaga i inne wiersze”
Na wydany przez Fundację im. Tymoteusza Karpowicza zbiór „Putzlaga i
inne wiersze” składa się kilkadziesiąt tekstów. Stopień
skomplikowania jest zazwyczaj odwrotnie proporcjonalny do ich długości.
Prezentowana książka jest debiutem literackim autora. Znaczna rozpiętość
czasu, miejsc i okoliczności, w jakich wiersze te powstawały, a także ludzi
i tematów, o które zahaczają, sprawia, że pod względem zarówno
stylistycznym, tematycznym, jak i intelektualnym czy np. topograficznym są
one często od siebie dość odległe, niekiedy nawet wyraźnie sprzeczne. Można
to poczytywać za wielką zaletę tej książki.
Wiersze mniej skomplikowane, mają przeważnie charakter dygresyjno-narracyjny
i można je uznać za historie z początkiem, rozwinięciem i końcem. Mimo
prostoty użytych w nich środków stronią od nachalnych puent czy moralistyki.
Wiersze średniej długości są najbardziej różnorodne, od krótkich
obserwacji i impresji, nierzadko absurdalnych czy humorystycznych, przez
marzenia senne poddane następnie rygorowi racjonalnego opisu i przeniesieniu
w już jak najbardziej rzeczywiste środowisko (ta metoda, mimo swej prostoty,
od stuleci zaskakuje żywotnością rezultatów!), po utwory bardziej osobiste,
nacechowane emocjonalnie, ukazujące duchowe i materialne rozterki podmiotu
lirycznego, jego fascynacje, nadzieje i lęki, a także zainteresowania
popkulturą (zwłaszcza muzyką i sportem).
Wiersze najkrótsze przyjmują często postać dwu- lub kilkuwersowych
„kondensatów”, są rodzajem spakowanej informacji. Ze względu
na niejednoznaczność i podatność na liczne odczytania mogą zostać uznane za
najbardziej hermetyczne. Na szczęście nie ma ich w tym tomiku zbyt wiele.

Tomik otrzymał II nagrodę w XIII OKL im. Artura Fryza za najlepszy debiut
książkowy 2016 r. w Kutnie.