Świdnicki Ośrodek Kultury już po raz trzeci uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Teatr Polska, jego celem jest ułatwienie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w mniejszych ośrodkach. Od października do grudnia 2012 r. świdnicka publiczność będzie mogła obejrzeć spektakle nagradzane i wyróżniane, nazywane zjawiskami teatralnymi ,obecne w formie sztuki niekonwencjonalnej, wręcz czasami kontrowersyjnej.

MIKROKOSMOS – WROCŁAWSKI TEATR PANTOMINY

O spektaklu:

Christian Andersen napisał Calineczkę poszukując w dziecku, którego metaforą jest dwuipółcentymetrowa dziewczynka, dowodu bezbronności, posłuszeństwa, niewinności; wskazując jednocześnie ogromny wpływ świata zewnętrznego na to, co dzieje się z bohaterem. Mikrokosmos jest swobodną interpretacją tej popularnej baśni. Calineczka jest jedynie pretekstem do zderzenia się z podobnymi wątkami, ale na zasadach, które dyktuje w opowieści bohater ciekawy świata, silny i zdecydowany, dążący do tego, by być sobą i czuć się wolnym. Powodem tej swobodnej interpretacji jest chęć podjęcia dialogu ze stereotypem bohatera dziecięcego, sprowadzonego do postawy bezwolnej, pozbawionej charakteru i wpływu na własny los.

http://www.pantomima.wroc.pl/mikrokosmos/