DOŁĄCZ NA FACEBOOKU

Nadesłano ponad 457 prac aż z 26 placówek oświatowych. Przyznano 26 nagród i aż 65 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych.

Zapraszamy nagrodzone dzieci na uroczyste wręczenie nagród 30 października do holu Teatru Miejskego o godzinie 17.00

Widokówka ze Świdnicy to konkurs plastyczny, którego tematyka dotyka nie tylko aspektu historycznego, ale także aktualnego obrazu miasta. Uczestnicy konkursu mogli spojrzeć panoramicznie na nasze miasto jak i poszukiwać ciekawych detali architektonicznych, w tym nawiązujących do świata mitów i legend.

Jury w składzie: Urszula Pawłowska –prezes Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej, architekt, plastyk, Kamila Karst –artysta plastyk, Wanda Szwegler –artysta plastyk i Artur Bowsza – student Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek archeologia

po wnikliwej ocenie nadesłanych prac postanowiło nagrodzić następujące osoby:

NAGRODY równorzędne dla laureatów, których prace zostały wydrukowane w formie kartki pocztowej

Marta Godlewska lat 17 III LO
Hanna Slatan lat 12 MDK
Kinga Frączek lat 9 MDK
Fiona Krupa lat 8 MDK