Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na koncert pasyjny skomponowany przez Metropolitę Wołokołamskiego Hilariona (Grigorija Walerijewicza Alfiejewa), rosyjskiego biskupa prawosławnego, przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego.

„…W chrześcijaństwie jest miejsce na sztukę muzyczną, na tyle pojemne, że nie ogranicza ono sztuki ścisłymi, kanonicznymi ramami. Chrześcijaństwo może zainspirować wielu świeckich artystów, którzy przy pomocy dostępnych środków, przekazują pewną duchową treść (…). Wyznawcy prawosławia powołani są do chwalenia Boga poprzez swoje życie. W tym znaczeniu – moim zdaniem – postawa wielkiego Bacha wpisuje się w „bycie prawosławnym”. Muzyka Bacha dotyka najgłębszych strun ludzkiej duszy, jest zwrócona ku Bogu. „Myślę, że w tym sensie Bach, jako zjawisko unikatowe, nie da się porównać z nikim w całej historii światowej muzyki”. Ponadto muzyka Bacha jest głęboko symboliczna i nasycona teologiczną treścią, jest chrystocentryczna.

W mojej Pasji – być może, w jakimś stopniu, w swojej skromnej mierze – udało mi się wcielić w życie marzenie wielkiego rosyjskiego kompozytora Glinki, połączyć zachodnią fugę z rosyjskim śpiewem cerkiewnym. To było, oczywiście, ryzykowne, ale w tym przypadku, ponieważ utwór był pisany nie tylko dla świątyni, mogłem pozwolić sobie na taki eksperyment.
Na ile mi się to udało, niech osądzi publiczność…”
Metropolita Hilarion

Honorowy patronat koncertu:

Jego Ekscelencja Arcybiskup Jeremiasz
Prawosławny Ordynariusz Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

Koncert zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego i Miasta Świdnica.
Współpraca: Diecezja Świdnicka, Parafia Prawosławna Św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy, Filharmonia Sudecka, Świdnicki Ośrodek Kultury.