13.00 KATEDRA

muzyka w liturgii

PĘKIEL missa pulcherrima

FESTIVAL ENSEMBLE

wstęp wolny