Finał Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Nie Rzucim Ziemi Skąd Nasz Ród”. Jury konkursu spośród finalistów wyłoni zwycięzców i wyróżnionych z każdej kategorii i przyzna im nagrody. Młodzi recytatorzy wygłaszać będą wybrane utwory literackie. Wiersze patriotyczne, popularyzujące symbole państwowe i miłość do Ojczyzny. Udział w konkursie biorą uczniowie ze świdnickich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i MDK.

/info organizator/