Termin zgłaszania prac do dwudziestej edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego ZESTAW  2013 został przedłużony.

Na zestawy prac organizatorzy czekają do 25 sierpnia (liczy się data stempla pocztowego). Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

Przypominamy, że każdy uczestnik konkursu może do dnia 25 sierpnia  przesłać maksymalnie 4 zestawy prac w każdym dziale. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury. Nagrody będą przyznawane w kategoriach: dział I – fotografia reportażowa, dział II – fotografia poszukująca. Wybrane prace będą prezentowane na  wystawie podczas XXVI Dni Fotografii – Świdnica 2013. Przyznawanie nagród odbędzie się podczas uroczystego wernisażu wystawy – 13 września 2013 r.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 25 sierpnia 2013 r. na adres:

Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58 – 100 Świdnica