Świdnicki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na gwiazdę betlejemską.

W czasach obecnych obchody kolędnicze w swych dawnych, tradycyjnych formach należą już do rzadkości. Gwiazda, „chodzenie z gwiazdą” – symbolizującą gwiazdę betlejemską – rozpoczynało się już czasem w wieczór wigilijny i zwykle trwało do 6 stycznia, do święta Trzech Króli. Gwiazda wykonywana była z przetaka, z różnorodnych obręczy czy nawet drutu, z wypełnieniem z bibuły, papieru i ozdobiona wstążkami, pomponami, frędzlami, z przepięknie zdobionymi narożami. Zdarzały się gwiazdy także dekorowane wycinankami regionalnymi, wyklejane suszonymi liśćmi i kwiatami. W środku umieszczano świecę i kiedy obracano gwiazdę światło dawało złudzenie tęczy.

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele i założenia Konkursu
1. Promowanie i upowszechnienie tradycji bożonarodzeniowych.
2. Rozwijanie aktywności artystycznej związanej z przeżywaniem świat Bożego Narodzenia.

II. Termin roztrzygnięcia konkursu
1. Data: , 19.12.2013 r.,
2. Miejsce: hol teatru
3. Godzina: 16.30
Po ogłoszeniu wyników gwiazdy będzie można oglądać w holu teatru

III. Zasady udziału w konkursie:
1. W konkursie mogą wziąć udział grupy lub osoby indywidualne.
2.  Nie  ma  ograniczeń wiekowych dla uczestników.
3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie gwiazdy wraz z kartą zgłoszenia do siedziby organizatora (Świdnicki Ośrodek Kultury,Rynek 43, pok. 25) do dnia 17.12.2013 r. do godziny 12.00.
4. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
5. Kryteria oceny:
a) pomysłowość i oryginalność
b) zgodność z tradycją bożonarodzeniową
c) ogólne wrażenie
6. Minimalna wysokość gwiazdy  – 150 cm.

IV. Nagrody
Jury konkursu wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: 1000 zł łącznie. I nagroda – 500 zł, II nagroda – 250 zł, III nagroda – 100 zł. trzy wyróżnienia po 50 zł.(Wszystkie kwoty brutto). Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Więcej informacji o konkursie udziela Robert Kukla tel.: 74 851 56 54, 506 859 759, r.kukla@sok.com.pl