Świdnicki Ośrodek Kultury ogłasza konkurs na kierownictwo artystyczne XXVI Dni Fotografii organizowanych w Świdnicy w dniach 13-15.09.2013 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na kierownictwo artystyczne XXVI Dni Fotografii organizowanych przez Świdnicki Ośrodek Kultury w Świdnicy w dniach 13-15.09.2013 r.

 1. 1.    Okres realizacji zlecenia: 13-15.09.2013 r. – Świdnica.
 2. 2.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (przesyłając maila
  z ofertą na adres dyrektor@sok.com.pl) lub osobiście w siedzibie Ośrodka,
  w terminie do dnia 1 kwietnia 2013 r. – decyduje data wpłynięcia.
 3. 3.    Ocena ofert nastąpi do 15 kwietnia 2013 r.
 4. 4.    Forma świadczenia usługi – umowa zlecenie lub o dzieło z wykonawcą.
 5. 5.    Wymagania niezbędne:
 6. 6.    Mile widziane wykształcenie kierunkowe.
 7. 7.    Zakres zlecenia:
 • udokumentowany doświadczenie w dziedzinie fotografii artystycznej,

1)    Przygotowanie i realizacja programu artystycznego Dni Fotografii w dniach
13-15.09.2013 r. w Świdnicy na stanowisku kierownika artystycznego.

 1. 8.    Warunki zlecenia:

1)    Wykonanie zlecenia z należytą dokładnością.

 1. 9.    Treść oferty:

1)    program artystyczny XXVI Dni Fotografii wraz z proponowanym preliminarzem kosztów,

2)    nazwa i adres Wykonawcy,

3)    NIP i REGON (jeśli dotyczy) lub pesel,

4)    nr rachunku bankowego,

5)    dokumenty potwierdzające wymaganie niezbędne,

6)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach ofertowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

7)    proponowane honorarium w kwocie brutto.

Kryteriami wyboru złożonych oferty są:

 1. Wiarygodność i realność – możliwości realizacji przedłożonego projektu – maksimum 30 %.
 2. Ocena wiarygodności oferenta udokumentowana przez dotychczasowe doświadczenie – maksimum 20 %.
 3. Ocena założeń zaproponowanego programu artystycznego XXV Dni Fotografii stanowiącego podstawowe kryterium realizacji przyszłej umowy na kierownictwo artystyczne – maksimum 40 %.
 4. Proponowane honorarium w kwocie brutto – maksimum 10 %.

Ośrodek zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofertowego na każdym etapie postępowania, bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Ośrodek dokona wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdzi, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

 1. 10.  Osoba uprawniona do udzielania dodatkowych wyjaśnień:

Tomasz Jamróg dyrektor Ośrodka – mail: dyrektor@sok.com.pl

Pobierz PDF.

 

 

 

 

 

.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (przesyłając maila