W tegorocznej edycji Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych w dniach 23-25.04.2013r  wzięło udział 14 zespołów o łącznej liczbie 300 uczestników (dzieci w wieku od 3 do 6 lat). Przedstawienia teatralne przygotowane zostały przez nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych miasta Świdnicy przy wydatnej pomocy rodziców .

Przy ocenie spektakli jury wzięło pod uwagę: scenografię, aranżację, grę aktorską dzieci, ogólne wrażenie artystyczne.

Protokół jury dostępny jest tutaj.