DOŁĄCZ NA FACEBOOKU

Zapraszamy na III Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON 2014 pod honorowym patronatem Radosława Mołonia Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego. Organizatorami imprezy są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy współpracy Świdnickiego Ośrodka Kultury.

Celem Przeglądu jest promocja wytworów i produkcji artystycznych niepełnosprawnych twórców z Dolnego Śląska oraz wyszukanie wśród nich osób szczególnie uzdolnionych. W Świdnicy zaprezentują się wybrani przez jury twórcy z powiatów : wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego. Podczas imprezy 17 czerwca Komisja Artystyczna, powołana przez organizatorów,  po obejrzeniu oryginałów prac plastycznych i fotograficznych  oraz po   wysłuchaniu prezentacji słownych, teatralnych, wokalnych, tanecznych „na żywo” wytypuje najciekawsze dzieła do wystawy i koncertu FINAŁOWEGO (wrzesień 2014r.) Finał odbędzie się we Wrocławiu w Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.

Protokół Komisji Artystycznej III Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych GALERION 2014 w Świdnicy