DOŁĄCZ NA FACEBOOKU

NIEDZIELA  21 września 2014

Niedziela godz. 9.00 – start konkursu „FASHION DAY 2014”

miejsce: Teatr, Rynek 43

21 września w Świdnicy upłynie pod znakiem fotografii mody. Na rynku świdnickim odbędzie się wielki finał 3. edycji konkursu Fashion Day. Wydarzenie jest częścią Dni Fotografii w Świdnicy, które poprzez cykl wystaw warsztatów i spotkań autorskich łączy wszystkich zainteresowanych fotografią oraz umożliwia wymianę opinii i doświadczeń.
Niedzielne wydarzenie – Fashion Day ma na celu skupić w ciągu jednego dnia ludzi zainteresowanych fotografią mody. Punktem wyjścia jest konkurs skierowany do fotografów, wizażystów i stylistów, którzy wspólnie, w ciągu dnia będą tworzyć fotograficzne obrazy. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz ufundowane prze sponsorów nagrody rzeczowe.
Teraz organizatorzy czekają na zgłoszenia uczestników. Zapisy przyjmowane są do 18 września. Zwieńczeniem tego dnia będzie wieczorny pokaz mody. W tym roku będziemy mogli podziwiać projekty lokalnej pracowni Berydecor, stylizacje świdnickiej marki Kortas oraz prywatną kolekcję niezwykłych akcesoriów Nika Danielska Design.
Nie zabraknie fotografii, ponieważ wieczorny pokaz będzie doskonałą okazją do podziwiania fotograficznych prac świdniczanina Jakuba Koziel, który ściśle współpracuje z jedną z najbardziej prestiżowych agencji modelek ELITE w Londynie. W tym dniu zapraszamy również na warsztaty, które o godz. 16.30 z postprodukcji w photoshopie poprowadzi sam Jakub oraz wcześniej, bo o godz. 10.00 na warsztaty z Krzysztofem Tusiewiczem, który pomoże spojrzeć inaczej na fotografię.

REGULAMIN KONKURSU:

NAGRODY
1. I nagroda – fotograf 1000 zł,
2. I nagroda – wizaż 500 zł,
3. I nagroda – stylizacja 500 zł
oraz nagrody rzeczowe

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących, wizażystów, stylistów.
2. Zadanie polega na realizacji:
fotograf – w ciągu 4 godzin ( od 12:00 do 16:00 ) sfotografowanie 3 modelek (by przygotować zestaw 6 fotografii mody) dodatkowo 2 zdjęcia dowolnych modelek z wykorzystaniem samochodów Honda oraz wykonanie 2 zdjęć reporterskich z wieczornych pokazów mody (od 19.00 do 20.00)
wizażysta – przygotowanie wylosowanych modelek pod względem wizażu i włosów do sesji z fotografami mody w czasie 3 godzin (9:00-12:00) przed rozpoczęciem zdjęć
stylista – przygotowanie wylosowanych modelek pod względem stylizacji do sesji z fotografami mody w czasie 2 godzin przed rozpoczęciem zdjęć
3. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie do 18.09.2013 do godziny 20.00 na maila: fashiondayswidnica@gmail.com
4. Fotograf nabywa prawa autorskie do wykonanych zdjęć, ale publikowane w portfoliach i na forach powinno zostać opatrzone podpisem: Fashion Day Świdnica 2014 oraz tzw. kredytem, czyli opisem modelki i pozostałych twórców.
5. Fotograf zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi, modelce oraz pozostałym twórcom wybranych przez siebie zdjęć w postaci cyfrowej poddanych obróbce.
6. Modelka i pozostali uczestnicy konkursu nabywają prawa do wykonanych przez fotografa zdjęć i mogą wykorzystywać je w celu prezentacji własnego portfolio, a w szczególności w katalogach i na stronach internetowych, oraz w mediach drukowanych, zobowiązując się jednocześnie do wyraźnego podania tzw. kredytu.
7. Podczas sesji zdjęciowej wykonywanej w ramach konkursu Fashion Day fotografować modelkę może tylko zarejestrowany uczestnik konkursu.

KRYTERIA OCENY:
– jakość współpracy uczestników z modelką,
– materiał zdjęciowy pod względem technicznym,
– zgodność materiału zdjęciowego z charakterem fotografii mody oraz tematem konkursu,
– sposób uchwycenia elementów garderoby i ich charakteru na zdjęciach,
– sposób uchwycenia wizażu i urody modelek na zdjęciach,
– oryginalność przedstawionego materiału zdjęciowego,
– kreatywność wizażystów i stylistów,
– przestrzeganie zasad higieny przez wizażystów,
– walory artystyczne i estetyczne w wykonanej pracy wizażysty,
– przestrzeganie regulaminu przez uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Fotografie oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do wystawy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu.
2. Jury ma prawo do innego podziału nagród lub przyznania nagród rzeczowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu.
4. Organizator konkursu pokrywa koszty związane z wystawieniem prac.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wystawy pokonkursowej lub zmiany terminu wernisażu bez podania przyczyn.
6. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania
i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
7. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących organizatorów i Uczestników konkursu.
8. Wszelkie nieporozumienia są rozstrzygane przez Organizatorów. Od ich decyzji nie przysługuje odwołanie.
9. Uczestnik zgłaszając się do konkursu i przekazując prace potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

PLAN KONKURSU:
1. Początek konkursu 21 września 2014 r.:
8:30 – Rejestracja kandydatów kategorii STYLIZACJA i WIZAŻ, zapoznanie się z planem pracy, losowanie modelek
9:00 – 12:00 Rozpoczęcie pracy stylistów i wizażystów z modelkami
10:00 – Rejestracja kandydatów kategorii FOTOGRAFIA MODY oraz losowanie pierwszej modelki
12:00 – Dokumentacja zdjęciowa pracy WIZAŻYSTÓW i STYLISTÓW przez Organizatora
12:15 – 13:15 fotografowanie pierwszej modelki
13:15 – losowanie drugiej modelki
13:30 – 14:30 – fotografowanie drugiej modelki
14:30 – losowanie trzeciej modelki
14:45 – 15:45 – fotografowanie trzeciej modelki
16:00 – Zakończenie konkursu, powrót do Świdnickiego Ośrodka Kultury.
19:30 – 20:30 – fotografowanie wieczornego pokazu mody na świdnickim rynku.

2. Informacja dla fotografów
Ostateczny termin przyjmowania prac (od fotografów) to 25.09.2013 do godziny 24:00 – każdy fotograf powinien przesłać 10 fotografii: 6 fotografii mody (po 2 zdjęcia każdej modelki), dodatkowo 2 zdjęcia dowolnych modelek z wykorzystaniem samochodów Honda, które będą wystawione w rynku przy wejściu do teatru oraz 2 zdjęcia reporterskie z wieczornych pokazów mody. Zdjęcia powinny być zapisane w minimalnej rozdzielczości 1500×2100 oraz wysłane na adres fashiondayswidnica@gmail.com lub dostarczone osobiście na podpisanej imiennie płycie CD lub DVD do Galerii 44 mieszczącej się pod adresem Rynek 44 w Świdnicy.

3. Informacja dla stylistów
Każdy STYLISTA w czasie 10:00 do 12:00 ma za zadanie przygotować 3 stylizacje konkursowe trzem modelkom.

4. Informacja dla wizażystów
Każdy WIZAŻYSTA w czasie 9:00 do 12:00 ma za zadanie przygotować kompletny wizaż 2 modelek ( WŁOSY ORAZ MAKE UP! ).

5. Dopuszcza się możliwość wzięcia udziału jednego uczestnika w dwóch kategoriach: stylizacja i wizaż. W takim wypadku dany uczestnik ma do przygotowania 2 (te same) modelki w zakresie stylizacji, wizażu i fryzury w godzinach od 9 do 12.

I nagroda w dziale fotografia Fashion Day 2013
wyróżnienie w dziale stylizacja Fashion Day 2013
foto: Katarzyna Strucka
stylizacja: Paulina Sulikowska
wizaż: Zosia Kilar
modelka: Alicja Kruk