Niepubliczne Przedszkole Językowe „AbraCadabra” zaprasza wszystkie przedszkola do udziału w akcji „Marsz przedszkolaków – Uśmiech dla Świdnicy”.

Dnia 06.10.2017 o godzinie 10.00 zainteresowane przedszkola spotykają się pod wejściem głównym do Świdnickiego Ośrodka Kultury. Przedszkolaki maszerując ulicami Świdnicy rozdają przechodniom własnoręcznie wykonane laurki.

Hasło do skandowania: „Uśmiechem zmieniam świat”.

Impreza towarzysząca:
Zapraszamy do przysyłania prac plastycznych indywidualnych i grupowych w myśl hasła „Uśmiech dla Świdnicy”, które zostaną wystawione podczas specjalnego wernisażu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w akcji „Marsz Przedszkolaków – Uśmiech dla Świdnicy” do 29.09.2017. Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową.
Na adres e-mail; swidnica.przedszkole@gmail.com

Gość honorowy:
Prezydent Świdnicy Pani Beata Moskal-Słaniewska