Świdnicki Ośrodek Kultury informuje, że Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłosiło 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
Eliminacje środowiskowe w szkołach należy przeprowadzić do dnia 21 marca 2015 r., każdą ze szkół powinno reprezentować do 3 wykonawców (we wszystkich kategoriach).
Zgłoszenia uczestników należy wysłać na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica do dnia 25.03 2015 r. Karty zgłoszenia i regulamin konkursu można pobrać ze strony www.sok.com.pl, www.tkt.art.pl/okr.html
Eliminacje miejsko-powiatowe konkursu odbędą się w Świdnicy 9 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43.
Pierwszym etapem TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA są już eliminacje powiatowe, prezentacje będą oceniane podczas tychże eliminacji. Zgłoszenia monodramów należy złożyć u organizatora (Świdnicki Ośrodek Kultury).
Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Świdnickim Ośrodku Kultury
u p. Mariusza Kozłowskiego, tel. 74 8515662, 605 821 750, m.kozlowski@sok.com.pl.

kartapoezja_spiewana15

karta_uczest15

karta_teatrjednegoaktora_15

60okr_regulamin