Cztery Żywioły – Słowa

Powrót
Strona główna

„CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA”

To wydarzenie literackie, mające na celu ukazanie związków literatury z innymi dziedzinami sztuki, wzajemnych wpływów i inspiracji, które angażuje różne środowiska artystyczne, zajmujące się teorią literatury, muzyką, videoartem.

W ramach działania planowane są spotkania z literatami, warsztat, koncert, performance, które odbywać się będą m. in.: w szkołach, salach Świdnickiego Ośrodka Kultury, ale również w przestrzeni publicznej. Wszystko po to, aby w sposób niekonwencjonalny prezentować utwory literackie i promować literaturę, jako atrakcyjną alternatywę dla stereotypowych form aktywności propagowanych przez kulturę masową.

czteryzywiolyslowa.pl

CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA 2018

Środa 14.11.2018

godz. 9.00
„Warsztat Typografa”, prowadzenie Paweł Pluta
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30

Co to jest typografia książki? Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy na temat typografii książki oraz wskazanie miejsca, jakie zajmuje ona w procesie wydawniczym. Mówić będziemy również o takim przygotowaniu tekstu, aby w druku stał się on czytelny, komunikatywny i estetyczny.

Paweł Pluta — doktor, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wykłada współczesne edytorstwo książki oraz literaturę oświecenia. Przez kilka lat był zastępcą redaktora serii Biblioteka Narodowa wydawanej przez Ossolineum.

godz. 11.50

„Czarny Pegaz” — spacer śladami zmarłych literatów i artystów związanych ze świdnicką kulturą, prowadzenie Barbara Elmanowska (start III LO)

Barbara Elmanowska poprowadzi spacer po cmentarzu przy alei Brzozowej śladami zmarłych świdnickich literatów i artystów. Prowadząca jest autorką książki „Czarny Pegaz”, przewodnika po grobach ludzi sztuki związanych ze Świdnicą. W swojej publikacji wspomina wybitne postacie powojennego życia artystycznego, a równocześnie upomina się o twórców niesprawiedliwie zapomnianych.

Barbara Elmanowska — poetka, doktor nauk humanistycznych. Debiutowała w 2006 roku esejem Zawsze fragment (I miejsce w świdnickim konkursie „Literackie Talenty 2006”). To również autorka tomików: Tę drogerię mam po drodze z 2008 r., za który otrzymała nagrodę w konkursie na debiut poetycki, organizowany przez wrocławski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Próby generalne (Mamiko, 2014). Jej wiersze były tłumaczone na język czeski.

godz. 13.00
Spacer „Plotka literacka o Świdnicy”, prowadzenie Wojciech Koryciński (start I LO)

Spacer tematyczny dotyczy osób i zdarzeń literackich w powojennej Świdnicy, pojawią się anegdoty i zasłyszane w knajpach opowieści.

Wojciech Koryciński — współorganizator Świdnickich Śród Literackich oraz świdnickiego literackiego Festiwalu Cztery Żywioły Słowa. Autor licznych artykułów o tematyce krytycznoliterackiej i kulturoznawczej oraz powieści „Tajemnice ulicy Pańskiej” (2010), „Niebieskie zakony” (2013), farsy „Urząd nad jeziorem” (2013), noweli „Wieża”, a także krótkich form prozatorskich obejmujących postmodernistyczne wersje legend świdnickich powstałych w ramach projektu „Wieża” legend (2013). W 2011 r. otrzymał świdnicką Nagrodę w Dziedzinie Kultury, a w 2014 r. Nagrodę Publiczności Warto, przyznawaną przez wrocławski dodatek „Gazety Wyborczej” i miasto Wrocław.

godz. 15.00

Performance „Fascynacje literackie świdniczan” — wiersze Danuty Saul Kawki i Franciszka Kawki
Rynek 44

Danuta Saul-Kawka — poetka, pisze również prozę i teksty publicystyczne, społecznik. Debiutowała podczas VII Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej w 1969 r. Jest autorką tomików poetyckich „*** „ (1977) i „Czasu jak na listek” (1981), wydanego nakładem Wydawnictwa Ossolineum. Publikowała swoje utwory we „Współczesności”, „Tygodniku Kulturalnym” i „Życiu Literackim” oraz w wielu wydawnictwach regionalnych. Wielokrotnie nagradzana w turniejach poetyckich, m.in. zdobyła Złote Pióro podczas VIII Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej, kilkakrotnie była laureatką Turnieju O Złotą Lampkę Górniczą w Wałbrzychu i w konkursie O Złoty Liść Dębu podczas Wałbrzyskich Ścieżek Literackich. Za swoją działalność społeczną na rzecz dzieci została w 2005 roku uhonorowana odznaczeniem Kawalera Orderu Uśmiechu

Franciszek Kawka — poeta, prozaik, autor tekstów publicystycznych. W latach 70. był prezesem Koła Młodych we Wrocławiu oraz członkiem Wałbrzyskiego Klubu Młodych Pisarzy. Publikował w „Kulturze Dolnośląskiej”, „Informatorze Kulturalnym Województwa Wałbrzyskiego”, „Trybunie Wałbrzyskiej” i „Roczniku Świdnickim”. Zdobywał nagrody i wyróżnienia w turniejach poetyckich, m.in. w turniejach O Złotą Lampkę Górniczą i Turnieju Jednego Wiersza podczas Wałbrzyskich Ścieżek Literackich. Po latach ukazał się jego tom poetycki „Fatum błędu” (1994).

Czwartek 15.11.2018

godz. 9.50
„Zbigniew Herbert” — poszukiwania mądrości” —  spotkanie ze Zdzisławem Grześkowiakiem
II Liceum Ogólnokształcące, ul. Równa 11

Zdzisław Grześkowiak — filolog, religiiznawca i filozof. Wieloletni nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Interesuje się filozofią i religią Dalekiego Wschodu oraz literaturą i współczesną myślą teologiczną.

godz. 11.50
„Zbigniew Herbert — tajemnice życia, zagadki twórczości” — spotkanie z Karolem Maliszewskim
III Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościelna 32

Karol Maliszewski — poeta, prozaik i krytyk literacki. Absolwent filozofii, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkudziesięciu książek poetyckich, prozatorskich oraz szkiców krytycznych. Laureat nagród im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999), w 2007 nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Od 2015 Karol Maliszewski oraz Olga Tokarczuk są gospodarzami Festiwalu Góry Literatury organizowanym w Nowej Rudzie.

godz. 18.00
Spotkanie z Dorotą Masłowską, prowadzenie Wojciech Koryciński

Turniej Jednego Wiersza

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18

Dorota Masłowska — pisarka, autorka sztuk teatralnych i felietonistka. Zadebiutowała w 2002 powieścią „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”, wydany dwa lata później „Paw królowej” przyniósł jej nagrodę Nike. W 2012 ukazała się jej trzecia powieść „Kochanie, zabiłam nasze koty”.  W 2018 roku Masłowska powróciła poematem „Inni ludzie”. W 2013 roku, nakładem Wydawnictwa Literackiego wydany został wywiad rzeka z autorką pt. „Dusza światowa”, rok później adresowana do dzieci i dorosłych książka „Jak zostałam wiedźmą”, zaś w 2015 i 2017 roku ukazały się dwa zbiory jej felietonów, kolejno „Więcej niż możesz zjeść” oraz „Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu”. Jej dramat „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” wystawiany był m.in w Australii, USA i na Sachalinie. Za napisaną dla Teatru Rozmaitości sztukę „Między nami dobrze jest” (2008) otrzymała nagrodę Ministra Kultury. W 2014 roku pod pseudonimem Mister D ukazała się jej płyta „Społeczeństwo jest niemiłe”. (materiały wydawcy)

Piątek, 16.11.2018

godz. 9.00
„Czytanie — podróżowanie”, prowadzenie Bożena Oleszkiewicz
Miejskie Przedszkole Integracyjne Słoneczko, ul. Marcinkowskiego 10

godz. 10.00
„Czytanie — podróżowanie”, prowadzenie Bożena Oleszkiewicz
Przedszkole Językowe Abracadabra, ul. Jagiellońska 5

„Czytanie-podróżowanie” to zabawa literacka dla rodziny z dziećmi, podczas której uczestnicy wyruszą we wspólna podróż pełną przygód, zagadek i śmiechu.

Bożena Oleszkiewicz — aktorka Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, lalkarka, piosenkarka, laureatka wielu nagród artystycznych. śpiewająca aktorka, wszechstronnie utalentowana. Laureatka wielu muzycznych konkursów.

godz. 10.00
„Twórczość Herberta na tle światów literackich wybitnych poetów XX wieku” — spotkanie z Wojciechem Browarnym, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30

Wojciech Browarny — historyk literatury nowoczesnej, krytyk literacki, regionalista (silezjanista), kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej po 1918 roku, Pracowni Literatury Polskiej po 1989 roku i Śląskiej Pracowni Regionalistycznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się współczesną polską prozą, kulturą literacką na Śląsku po 1945 roku, antropologicznymi problemami nowoczesności. W 1996 ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1996—1999 kierował działem krytyki pisma literacko-artystycznego „Dykcja”. Jako recenzent współpracuje z miesięcznikami „Nowe Książki” i „Odra”.

godz. 12.00
„Nowa szkoła w czterech żywiołach” — koncert Anny Micińskiej
Aula I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30

Nowa Szkoła w „Czterech Żywiołach” to stworzony na potrzeby festiwalu został stworzony projekt, który jest konglomeratem słów i muzyki, historii i melodii.

Anna Maria Micińska — pianistka, kompozytorka, poetka. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. Ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Świdnicy w klasie fortepianu. Uczęszczała do Wrocławskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz do Krakowskiej Szkoły Jazzu. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskiej Szkole Filmowej.

godz. 18.30
Świdnicka Scena Literacka — „Sztuka na świdnickiej ulicy”
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11

Świdnicka Scena Literacka to spotkanie wokół twórczości świdnickich poetów młodego pokolenia. Odbędzie się dyskusja na temat „Jak wydać swoje debiutanckie wiersze?” i prezentacja tomiku poetyckiego Grzegorza Skoczylasa, wernisaż wystawy fotograficznej „Nie tylko poezja na murze” autorstwa Pawła Buczmy oraz wspomnienie nieżyjących świdnickich autorów „Literatura zmarłych” prowadzone przez Natalię Waligórę. Tradycyjnie też pojawi się  „Turniej Siedem Słów”: uczestnikiem może być każdy, wybiera się  siedem słów i ciągu 15 minut wykorzystując je w niezmiennej postaci trzeba ułożyć z nich nowy wiersz. Dodatkowo zamieniamy się książkami — wystarczy przynieść  swoje, by się wymienić na inne.

Paweł Buczma — poeta, fotograf, działacz literacki, twórca „Spotkań z poezją”, które odbywały się w dawnej Piwnicy Świdnickiej w 2005 i 2006 roku, reaktywowane w 2012 roku i trwające do dziś w Baroccafe. Zwycięzca wielu turniejów jednego wiersza. Miłośnik gór.

Natalia Waligóra —  absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, aktywna uczestniczka Świdnickich Śród Literackich i projektu „Alchemia Teatralna”. Wielokrotnie nagradzana podczas Turniejów Jednego Wiersza w Świdnicy, m. in. podczas „Biesiady Poetyckiej”. Laureatka XXVI Turnieju Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka.

Grzegorz Skoczylas — ukończył w 2010 roku politologię na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Prowadzi wspólnie z Pawłem Buczmą „Spotkania z poezją” w Świdnicy, a także warsztaty z poezji w grupie na facebooku „Kształty słów — zajrzyj tu, napisz coś”. Zwycięzca pierwszego Świdnickiego slamu poetyckiego. Obecnie przygotowuje materiał na pierwszy tomik. Współautor instalacji „Dlaczego” w ramach 8. Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej w Świdnicy. Brał udział w artystycznej instalacji „Budka Nietelefoniczna” w Świdnicy. Publikacje: „Pro_arte” (2016), „Helikopter” (2016).

Sobota, 17.11.2018

godz. 12.30

Familijne warsztaty konstrukcyjno-manualne inspirowane książką dla dzieci, prowadzenie Marta Ciućka i Małgorzata Ochenduszko
Galeria Fotografii, Rynek 43

aktualizacja: brak wolnych miejsc na warsztaty

godz. 16.00
„Tuwimki” — inscenizacja najpopularniejszych utworów Juliana Tuwima: Rzepka, Lokomotywa, Zosia SamosiaPtasie Radio, Pan Hilary w wykonaniu Aleksandry Paprockiej i Filipa Niżyńskiego
sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43 (bezpłatne wejściówki do odebrania w ŚOK od 29.10.)

Aleksandra Paprocka — absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, gościnnie współpracuje z teatrami dziecięcymi.

Filip Nizyński — student czwartego roku wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na kierunku aktorstwo teatru lalek.  Jego liczne role, mimo krótkiego doświadczenia, świadczą o dużej aktywności, a tym samym pasji do wykonywanego zawodu. Od 2018 roku aktor w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

aktualizacja: brak wolnych miejsc

Projekt CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA  dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Newsletter

Bądz zawsze na bieżąco, zapisz się do newslettera!