Trzydniowe spotkanie małżonków z terenu całej Polski. Temat przewodni tegorocznego spotkania wyraża hasło „Miłość i pieniądze”.

Prelegentami i prowadzącymi warsztaty i panele będą znani i cenieni znawcy tematu, m.in. publicyści, duszpasterze i trenerzy. Kongres to także wydarzenie kulturalne, dlatego w programie znalazło się przedstawienie Ireneusza Krosnego (w piątek o 20.15) oraz koncert Jasnogórskiego Kwartetu Wokalnego „Cantus” (sobota w Katedrze o 19.15 – koncert otwarty, wstęp wolny).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU