28. FOTOMARATON ŚWIDNICKI – 14 września 2019 r.

FOTOGRAFIA CYFROWA

NAGRODY PIENIĘŻNE – 5000 zł
oraz wiele innych nagród rzeczowych i niespodzianek

FOTOGRAFIA CYFROWA
Warunki uczestnictwa:
– w Fotomaratonie może wziąć udział każdy fotografujący aparatem cyfrowym
– początek konkursu 14 września 2019 r. (godz. 10.00)
– zadanie polega na realizacji w ciągu 12 godzin 12 zadanych tematów fotograficznych
– liczy się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający świat, wytrwanie do końca Fotomaratonu
– meldujesz się osobiście w biurze Fotomaratonu, Klub “Bolko”, pl.Grunwaldzki 11,
14 września o godz. 10.00.
– o godzinach 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 otrzymujesz po dwa tematy fotograficzne
– na każdy temat realizujesz 1 zdjęcie (dopuszcza się możliwość obróbki komputerowej we własnym zakresie)
– kolejność realizacji tematów obowiązkowa
– zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG na płycie CD, którą otrzymasz od organizatorów.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 15.09.2019 r. o godz. 12.00 w Galerii Fotografii, Rynek 44.
Koszt uczestnictwa w Fotomaratonie wynosi 40 zł. Dyskwalifikacja następuje w przypadku: niestawienia się na określony czas w biurze Fotomaratonu, braku realizacji zadanych tematów lub ich realizacji niezgodnej z ustaloną kolejnością.

Przedłożone prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia.
Autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione, a autor prac posiada
stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.

Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)na potrzeby konkursu.

Zgłoszenia do udziału w Fotomaratonie przyjmuje Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58—100 Świdnica, tel. 74/ 8515657, 74/852 29 78, e-mail: sok@sok.com.pl

nagrody: I miejsce 3000 zł, II miejsce 1500 zł, III miejsce 500 zł
JURY zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Zdjęcia z wystawy pozostają w archiwum ŚOK
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć w celu reklamy wystawy.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY, RYNEK 43
TEL. 74 /8515657 lub 74/852 29 78