logookr

Świdnicki Ośrodek Kultury informuje, że Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłosiło
62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

Zgłoszenia uczestników należy wysłać na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica do dnia 20.03 2017 r. Karty zgłoszenia i regulamin konkursu można pobrać ze strony www.sok.com.pl

Eliminacje miejsko-powiatowe konkursu odbędą się w Świdnicy 6 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43.

Pierwszym etapem TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA są już eliminacje miejsko-powiatowe, prezentacje będą oceniane podczas tychże eliminacji. Zgłoszenia monodramów należy złożyć u organizatora (Świdnicki Ośrodek Kultury).

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Świdnickim Ośrodku Kultury u Mariusza Kozłowskiego, tel. 74 8515654, 605 821 750, m.kozlowski@sok.com.pl.

KartaPS2017

KartaT1A2017

KartaUczest2017

Reg62OKR