Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w Świdnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, z udziałem znakomitych gości – władz Miasta i Powiatu oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych i współpracujących z ŚUTW Instytucji i Organizacj (m.in. ŚOK, Wydziału Świdnickiego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (patrona naukowego ŚUTW) i innych UTW z regionu).

Po części oficjalnej nastąpi część artystyczna pt. „Lata 50-te, lata 60-te – ocalić od zapomnienia” przygotowana przez zespół UTWorki ze ŚUTW pod kierownictwem artystycznym Pani Teresy Cory. Program ten jest pierwszym z cyklu „Ocalić od zapomnienia”.