DOŁĄCZ NA FACEBOOKU

Spotkanie z cyklu „nie w środę”. Gościem będzie Paweł Mackiewicz – adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku; główne dziedziny zainteresowań badawczych: poezja polska i światowa XX i XXI wieku, historia krytyki literackiej XX i XXI wieku; autor trzech książek oraz około dwustu recenzji i szkiców krytycznoliterackich, wyróżniony Nagrodą Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe (za rok 2010).

Integralną częścią ŚŚL jest Turniej Jednego Wiersza, w którym nagrodą jest 50 zł (należy tylko przyjść i przeczytać SWÓJ wiersz).