Uczestnicy przygotowują dwie popularne pieśni, śpiewy rycerskie i staropolskie, pieśni hymniczne lub pieśni żołnierskie I i II wojny światowej. Tegoroczna edycja przeglądu tematycznie bowiem nawiązywać ma do „Pieśni Ojczystej”. Jakie usłyszymy? Zależy od uczestników.

Przypominamy, że uczestnictwo w przeglądzie można zgłaszać do 28 lutego.

Na muzyczną podróż lat rycerskich, staropolskich i wojennych zapraszamy nie tylko rodzinę i przyjaciół uczestników, ale przede wszystkim tych, którym tematyka prezentowanych utworów jest bliska, i którzy ze wzruszeniem odnoszą się do twórczości artystycznej tamtych czasów.

Patronat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Dolnośląski – Tomasz Smolarz i Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski.

Zasady uczestnictwa, kategorie przeglądu i inne szczegółowe informacje znaleźć można w załączonym regulaminie wraz z kartką zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału!