DOŁĄCZ NA FACEBOOKU

Nawiązując do polskiej tradycji przygotowania palm wielkanocnych i święcenia ich w kościele, Świdnicki Ośrodek Kultury po raz trzynasty zaprasza do wzięcia udziału w konkursie palm wielkanocnych.

WARUNKI KONKURSU

1.    Wysokość palm:

  1. kategoria DUŻA PALMA – powyżej 1,5 m (uczestnicy instytucjonalni bez ograniczeń)
  2. kategoria MAŁA PALEMKA – do 50 cm (uczestnicy: oddziały przedszkolne)

2.    Palmy winny być przystrojone gałązkami wierzbowymi, leszczynowymi lub sosnowymi. Palmę powinny zdobić suche zioła, kwiaty, kolorowe wstążki, itp.
3.    W konkursie biorą udział palmy przygotowane przez daną klasę, szkołę. Na czubku palmy powinien widnieć emblemat instytucji np. szkoły, przedszkola, itp.
4.    Organizator dopuszcza zgłoszenie 2 palm do każdej z kategorii przez 1 instytucję.
Termin przynoszenia palm do 8 kwietnia do Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43.
5.    Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż palm nastąpi 11 kwietnia o godz. 17.00 w holu Świdnickiego Ośrodka Kultury, ponadto palmy zgłoszone na konkurs zostaną poświęcone w Katedrze świdnickiej podczas mszy św. o godz.12.30 w Niedzielę Palmową – 13 kwietnia br.
6.    Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe dla biorących udział w konkursie.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Robert Kukla tel. 506 859 759, 748515654, e-mail: r.kukla@sok.com.pl

KARTA ZGŁOSZENIA