Cztery Żywioły – słowa to:

To wydarzenie literackie, mające na celu ukazanie poprzez słowa: pisane, czytane, mówione, śpiewane związków literatury z innymi dziedzinami sztuki, wzajemnych wpływów i inspiracji, które angażuje różne środowiska artystyczne, zajmujące się teorią literatury, muzyką, videoartem.

W ramach działania planowane są spotkania z literatami, warsztat, koncert, performance, które odbywać się będą m. in.: w szkołach, salach Świdnickiego Ośrodka Kultury, ale również w przestrzeni publicznej. Wszystko po to, aby w sposób niekonwencjonalny prezentować utwory literackie i promować literaturę, jako atrakcyjną alternatywę dla stereotypowych form aktywności propagowanych przez kulturę masową.

Piątek, 25.10.2013

Spotkania z literatami w szkołach ponadgimnazjalnych:

11:00  – I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Spotkanie z Jackiem Bierutem, literatem, autorem powieści „PiT”, na podstawie której powstał scenariusz filmowy. Spotkanie będzie dotyczyło problemów przekładu intersemiotycznego i adaptacji filmowej. Zagadnienie zostanie przedstawione z perspektywy praktyk przyjętych w sztuce filmowej w pracy nad tekstem literackim.

12:00 – II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Spotkanie z Karolem Maliszewskim, krytykiem literackim, wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, który przedstawi strategie przyjęte we współczesnej krytyce literackiej. Głównym problemem będzie zagadnienie poetyki recenzji.

13:00 – III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Spotkanie z Agnieszką Owczarek, wokalistką zespołu Agnellus, która poprowadzi zajęcia na temat twórczej adaptacji poetyckich tekstów literackich w muzyce).

17:30 – balkon zewnętrzny Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43 – Performance

18:00 – Galeria 44, Rynek 44

Dyskurs o literaturze z udziałem Agnieszki Owczarek, Jacka Bieruta, Karola Maliszewskiego poprowadzi Wojciech Koryciński.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego