Przedmiotem zlecenia jest świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Świdnickiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zakres usług obejmuje m.in:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych na życzenie Zleceniodawcy w zakresie zlecenia
  • doradztwo bieżące w zakresie zawieranych umów cywilnoprawnych oraz uczestniczenie w ich tworzeniu,
  • doradztwo prawne w zakresie wszczynanych i toczących się postępowań sądowych przed sądami,
  • interpretowanie obowiązujących przepisów prawa, udzielanie informacji,
  • reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami państwa, w szczególności przed sądami powszechnymi, w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej w sprawach z zakresu zlecenia lub mających związek ze zleceniem,
  • wykonywanie innych czynności związanych z ochroną interesów prawnych Zleceniodawcy.

Pełna treść zapytania do pobrania w pliku pdf:  zapytanie-obsługa_prawna