Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19 w związku z rozpoczęciem działalności po przerwie zostały wprowadzone w Świdnickim Ośrodku Kultury  nowe procedury i zasady organizacyjne

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, naszych klientów oraz uczestników zajęć i ich rodziców/opiekunów prosimy o zapoznanie się z procedurami i stosowanie ich podczas pobytu w naszych obiektach.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie obiektów Świdnickiego Ośrodka Kultury w okresie pandemii choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19)