Świdnicki Ośrodek Kultury informuje, że w odpowiedzi na zapytanie zostało złożonych osiem ofert, a jako najkorzystniejsza wybrana zostało oferta firmy USŁUGI, SZKOLENIA BHP I P.POŻ. Jacek Kurczyński

Informacja z wyboru – plik pdf


Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert dot. świadczenia usług – kompleksowej obsługi z zakresu bhp na rzecz Świdnickiego Ośrodka Kultury. 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe – plik pdf

oświadczenia – plik edytowalny